Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-10-02 KL. 10:33

Stopp för hyrläkare på vårdcentralerna

Av Rickard Gustafsson

Från och med 1 februari 2024 slutar samtliga regionens vårdcentraler att anlita hyrläkare. Beslutet handlar om att minska beroendet av inhyrd personal men det handlar också om att få ner kostnaderna.

Stopp för hyrläkare på vårdcentralerna
Kostnader för hyrläkare står numera för hela sju procent av Region Hallands personalbudget. Nu sätter regionen ned foten. Foto: Bildbyrån

Under och efter pandemin har antalet hyrläkare inom Vårdcentralen Hallands 24 enheter ökat och utgör just nu cirka sju procent av personalkostnaderna, skriver Region Halland i ett pressmeddelande.

Kostnaden för en hyrläkare jämfört med en fast anställd distriktsläkare är nästan dubbelt så hög.

– Genom att vi 24 vårdcentraler gemensamt säger nej tack till hyrläkare, något som också parallellt sker i andra regioner, hoppas och tror vi att vi ska kunna få fler läkare att ta riktig anställning i stället, säger Anna Rundberg, områdeschef för Vårdcentralen Halland.

Åtgärden är en följd av Region Hallands gemensamma beslut att minska beroendet av inhyrd personal.

– Vi ser också att bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. En ökande trend av hyrpersonal motverkar detta, säger Anna Rundberg.

I dagsläget är det vårdcentraler i Varberg och Falkenberg som har stor eller ganska stor andel hyrläkare för att klara bemanningen.

– För att klara utmaningarna i just Varberg och Falkenberg kommer vi att jobba stenhårt på rekrytering enligt särskilda handlingsplaner. Vår förhoppning är att flera av våra hyrläkare tackar ja till anställning. Vi kommer däremot inte göra undantag från vårt hyrläkarstopp, säger Anna Rundberg.

Även företrädarna för de fackliga vårdförbunden inom Vårdcentralen Halland välkomnar beslutet om hyrläkarstopp.

– Det är nödvändigt och efterlängtat, även om det finns en oro bland våra medlemmar att det på kort sikt blir en ökad arbetsbelastning. Förhoppningsvis blir det en kortvarig omställningsperiod, säger Ann-Helén von Braun för Hallands läkarförening.