VÅRD & OMSORG 2022-08-12 KL. 16:24

Sparkar två anställda inom socialtjänsten

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun har sparkat två kvinnliga anställda inom socialtjänsten efter allvarliga förseelser. Det rör sig om en anställd inom Hemtjänsten som misstänks för att ha stulit mediciner och en personlig assistent som dök upp påverkad på jobbet och som vägrat att lämna drogtest.
– Det här är beteenden som vi inte kan tolerera, säger Malin Sörensen, kommunens HR-chef.

Sparkar två anställda inom socialtjänsten
Malin Sörensen, HR-chef i Laholms kommun, berättar för LT att de händelser som inträffat inom socialtjänsten i Laholms kommun med anställda som stjäl och uppträder påverkade på jobbet är oacceptabla. Foto: Sharon McCutcheon/Laholms kommun

Två kvinnor som arbetar inom socialtjänsten i Laholms kommun har avskedats efter förseelser som ansetts så allvarliga att de inte längre kan arbeta kvar.

Det ena fallet berör en kvinna som var anställd som personlig assistent. När hon i början av juli kom till arbetet hos en brukare uppträdde hon drogpåverkad. På grund av det inträffade, samt att kvinnan inte dök upp på provtagning för att lämna drogtest, beslutade hennes chef att stänga av henne från jobbet i två veckor, utan lön.

Händelsen har därefter utretts och i början av augusti fick den personliga assistenten beskedet att hon avskedas.
Malin Sörensen, kommunens HR-chef, kommenterar ärendet.
– Det är fullkomligt oacceptabelt att komma till jobbet påverkad, särskilt när man har ett arbete som personlig assistent där man befinner sig i förtroendeställning. I den här typen av situationer har vi nolltolerans och det är ett beteende vi inte kan tolerera.

Även en undersköterska inom Hemtjänsten har efter kommunens utredning fått besked om avskedande. Enligt Sörensen finns starka misstankar om att kvinnan ska ha gjort sig skyldig till medicinstölder och händelserna har polisanmälts.

Undersköterskan misstänks för att vid ett flertal tillfällen ha stulit mediciner från pensionärer i deras hem, men kvinnan har i utredningen nekat till samtliga anklagelser.

Under utredningen var kvinnan avstängd från sitt arbete i drygt tre veckors tid med lön. Efter fackliga förhandlingar i juli kom parterna överens om att hon får behålla sin anställning, med lön, fram till att hennes visstidsanställning löper ut i oktober.
– Facket ansåg att vi inte hade på fötterna och då gjorde vi i stället en överenskommelse, men vårt förtroende för den anställde är förbrukat, säger Malin Sörensen.

HR-chefen förklarar att bevisbördan för att avskeda en anställd är mycket hög. Att driva ett mål till Arbetsdomstolen kostar både tid och pengar och i en process med oklar utgång riskerar kommunen kostnader som vida överstiger lönen för den återstående tiden på kvinnans anställningskontrakt.
– Ibland vill man driva ett ärende för att få ett beslut i AD av rent principiella skäl, men vi måste också ta hänsyn till kostnaderna för en process. I det här fallet valde vi det alternativ som ansågs som det bästa alternativet för skattebetalarna, säger Malin Sörensen.