VÅRD & OMSORG 2023-05-03 KL. 12:31

Oro över att få äldre tar påfyllnadsdos

Av Rickard Gustafsson

Coronasmittan är på uppgång i samhället men intresset för att ta påfyllnadsdos mot covid-19 är oroande lågt, anser Region Hallands smittskyddsläkare. Hittills har bara 50 procent av alla hallänningar över 80 år vaccinerat sig med vårdosen.

Oro över att få äldre tar påfyllnadsdos
Vaccinationsskyddet mot covid-19 avtar med tiden. Region Halland rekommenderar nu alla 80-plussare som inte tagit en påfyllnadsdos att göra det. Foto: Bildbyrån

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Halland uppmärksammar nu personer som är över 80 år på att det är angeläget med vaccination mot covid-19.

Nationellt har 39 procent av personer över 80 år vaccinerats med en påfyllnadsdos sedan den 1 mars 2023 och i Halland ligger siffran på cirka 50 procent.

– Vi ser tyvärr att de som vårdas för covid-19 i Halland oftast inte har tagit de doser de rekommenderats och att många är över 80 år. Vi vet att skyddet av vaccinet avtar, framför allt hos äldre, och att man måste fylla på, säger Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare i Halland.

För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det, skriver Region Halland i ett pressmeddelande.


Sandra Samuelsson är smittskyddsläkare i Region Halland. Foto: Magnus Andersson


Utifrån de prover som fortfarande tas på personer som söker vård, på grund av symtom, ser man att antalet påvisade fall är drygt 80 per vecka i Halland. Av de som testas är 28 procent positiva och de senaste veckorna är tendensen att antalet positiva fall ökar.
– Vi har fortsatt en pågående smittspridning i samhället, även om den är betydligt lägre nu jämfört med december i fjol och i januari i år. Men jag vill understryka att om det gått sex månader sedan senaste dosen är det viktigt att de som är 80 år och äldre vaccinerar sig, säger Sandra Samuelsson.

Personer 80 år och äldre, och personer boende på SÄBO, rekommenderas under året två påfyllnadsdoser: en dos nu under våren och en till hösten.

För personer i åldrarna 50–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos vaccin i höst, inför vintersäsongen 2023/2024.

De nuvarande rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

I Halland vaccinerar samtliga vårdcentraler mot covid-19.