VÅRD & OMSORG 2023-02-24 KL. 06:07

Nytt hemtjänstföretag profilerar sig med flerspråkighet

Av Rickard Gustafsson

Invånarna i Laholms kommun har nu flera alternativ att välja på inom hemtjänsten. Senaste tillskottet är 035 Hemtjänst. Företaget hoppas slå mynt av att det i personalstyrkan finns en bred språkkompetens och en kontinuitet där brukaren får träffa samma personal hela tiden.
– Vi försöker så långt det är möjligt att de äldre bara ska behöva träffa två-tre personer. Det skapar trygghet, säger verksamhetschefen Raz Berzengi.

Nytt hemtjänstföretag profilerar sig med flerspråkighet
Raz Berzengi, verksamhetschef på 035 Hemtjänst, hoppas att äldre med hemtjänst i Laholms kommun ska uppskatta att företaget arbetar för att det alltid ska vara samma personal, max 2-3 stycken, som kommer på besök. Foto: Rickard Gustafsson

Det finns snart två privata företag som kompletterar kommunens egen hemtjänst i Laholms kommun. Alfa med Hjärtat har varit valbara sedan september 2021 och från och med april kan brukare välja halmstadföretaget 035 Hemtjänst.

Laholms nyaste hemtjänstföretag har varit verksamma i över 20 års tid i Halmstad, inom hemtjänst och personlig assistans, och har nu valt att expandera söderut.
– Vi har funderat jättelänge på att etablera oss i Laholms kommun, men vi har väntat tills vi känner att vi har ett bra team. Vi vill bli större och då är det naturligt att börja med Laholm och dessutom är det inte mycket längre till Laholm, än till Getinge och Oskarström där vi har kunder idag, säger Raz Berzengi.

Till en början kommer hemtjänstpersonalen utgå från kontoret i Halmstad, men i takt med att kunderna blir fler kommer 035 Hemtjänst att öppna en kontorsfilial i Laholm.

Företaget har valt att profilera sig som ett serviceföretag med stor språklig bredd. Syftet med det är att kunder med invandrarbakgrund, om de önskar, ska bli ompysslade av personal som talar deras modersmål.

Raz Berzengi ser språkkompetensen inom företaget som en stark konkurrensfördel.
– Det har blivit väldigt populärt i Halmstad och vår personal är väldigt omtyckt. Vi har anställda som talar arabiska, kurdiska, albanska, olika balkanspråk, polska och flera andra språk som vi kan ta in vid behov, men självklart talar all vår personal också svenska helt flytande, säger Raz Berzengi.

Framför allt i en vårdsituation kan språket vara en nyckelfråga, framför allt om kunden inte behärskar svenska språket.
– Det är ibland jättesvårt för många äldre att beskriva var de har ont eller vad de behöver. Men när vi skickar in personal som behärskar det språket de själva talar blir de jätteglada, känner sig trygga och vågar öppna upp sig. På det sättet blir det mycket lättare att förklara och få direkt hjälp av sjuksköterskan eller boka tid hos vårdcentral, berättar Raz.


Språkkompetens är viktigt. Verksamhetschefen Raz Berzengi beskriver för LT att det är en stor trygghet för äldre att kunna kommunicera med hemtjänstpersonal på sitt modersmål, oavsett om det är svenska eller arabiska. Foto: Rickard Gustafsson


Personalkontinuiteten påverkar kvaliteten i omsorgen och för många äldre kan det skapa otrygghet att få besök av ett stort antal personer i sitt hem. Skräckexempel finns inom svensk hemtjänst där äldre träffat över 20 olika personer inom loppet av två veckor.

Raz Berzengi berättar att kontinuiteten är en oerhört viktig fråga att jobba med och att 035 Hemtjänst försöker minimera antalet anställda hos en kund.
– Vi försöker så långt det är möjligt att de äldre bara ska behöva träffa två-tre personer. Det skapar trygghet och vi vill att de äldre ska få den personal de önskar sig och trivs med. Vi hoppas att så många som möjligt ska vilja välja oss.