Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-06-18 KL. 08:30

Läkare hade sex med patienter

Av Carina Nilsson

En läkare i Markaryds kommun kan mista sin läkarlegitimation. Läkaren har bland annat inlett sexuella relationer med patienter samt förfalskat underlag för sin legitimation.

Läkare hade sex med patienter
En läkare på en vårdcentral i Kronoberg inledde relationer med patienter och anhöriga. Foto: Pixabay

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. IVO vill att läkarens legitimation återkallas, då han har visat sig ”uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.”

Läkaren har jobbat på en vårdcentral i Kronoberg och sommaren 2023 fick IVO in ett anonymt tips om den aktuella läkaren.

Det fanns misstanke om att han skulle ha förfalskat handlingar i underlaget för att få läkarlegitimation. Läkaren hade inte heller fört journaler som han ska och det fanns flera avvikelser genom åren, varav ett fall hade dödlig utgång.

IVO vill återkalla en läkares legitimation. Läkaren har arbetat på en vårdcentral i Kronoberg. Foto: Pressbild

Läkaren beskrevs som manipulativ, och hans beteende som oetiskt och bedrägligt. Läkaren ska dessutom ha inlett flera privata och sexuella relationer med patienter och anhöriga och valde då personer som beskrivs som sårbara och lättpåverkade.

Ivo inledde ett tillsynsärende och begärde in uppgifter från läkaren. Han fick tillfälle att yttra sig men något yttrande kom aldrig in trots flera påminnelser.

Ivo anser nu att det finns grund för att dra in läkarens legitimation och har gjort en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.