Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-10-26 KL. 06:04

Läkare frias efter lång IVO-granskning

Av Rickard Gustafsson

Dagen efter att en äldre multisjuk man sökt läkarvård på vårdcentralen avled han hastigt i hjärtinfarkt. Mannens sambo anmälde dödsfallet till IVO och höll läkaren ansvarig för dödsfallet. Efter 18 månaders granskning konstaterar IVO att läkaren inte brustit i sin bedömning av patientens sjukdomstillstånd.

Läkare frias efter lång IVO-granskning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kommit fram till att läkaren inte gjorde något fel. Foto: Bildbyrån

Det var i början av december 2021 som en äldre multisjuk man i 75-årsårsåldern besökte den aktuella vårdcentralen i Laholms kommun.

Knappt två veckor tidigare hade mannen fått reda på att han även drabbats av covid-19. Tillståndet försämrades gradvis och efter några dagars diarré och kräkningar uppmanade mannens sambo honom att söka läkarvård.

Dagen efter läkarbesöket föll mannen ihop inför ögonen på sin dotter. Trots hjärt- och lungräddning och ambulanstransport till sjukhus kunde hans liv inte räddas.

I april 2022 anmälde sambon läkaren till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I anmälan beskriver hon att obduktionen visade att mannen fyra-fem dagar före läkarbesöket drabbats av en hjärtinfarkt. Hon menar att han inte kunde gå mer än två-tre meter utan att bli andfådd och om EKG och syremättnaden i blodet kontrollerats på vårdcentralen hade dödsfallet eventuellt kunnat undvikas.

IVO har granskat mannens journal från läkarbesöket på vårdcentralen. Av den framgår att mannen uppgett att han var snorig och blev andfådd vid mindre ansträngning, hade nedsatt lukt och smak och av och till kände tryck över bröstet.

Enligt journalanteckningen bedömde läkaren att patientens allmäntillstånd var gott och opåverkat, med regelbunden hjärtrytm och normalt blodtryck. Symtomen gjorde att läkaren bedömde att patientens symtom var sviter av covid-19.

Läkaren har i ett senare yttrande påtalat att den grad av dåligt mående som framförts i IVO-anmälan inte framgick vid besöket. Patienten klarade utan större ansträngning att ta sig från väntrummet till undersökningsrummet.

Vidare anför läkaren att det förvisso uppstod problem med att kontrollera syresättningen, men att värdena som uppmättes under den kliniska undersökningen var normala. Patienten uppvisade i själva verket en mycket bra lungfunktion och läkaren menar att det bara stärkte bedömningen att andfåddheten var en följd av covid-19.

Eftersom patienten hade regelbunden puls och trycket över bröstet inte liknade kärlkrampssmärtor gjorde läkaren bedömningen att ett EKG inte behövdes. Efter att fler prover tagits, bland annat för hjärtsvikt och blodbrist, gjordes bedömningen att sjukhusvård inte var nödvändig.

IVO riktar ingen kritik mot läkaren. De har i sin granskning kommit fram till att läkarens bedömningar var rimliga och åtgärderna tillräckliga för att utesluta ett allvarligt sjukdomstillstånd.

Trots att patienten avled dagen efter läkarbesöket har myndigheten inte funnit några som helst brister och konstaterar att vården varit både sakkunnig och omsorgsfull.