Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-07-06 KL. 16:10

Kommunen köper platser på Villa havsglimt

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun har tecknat avtal med Vardaga på tio äldreboendeplatser på Villa havsglimt i Allarp. Det blev klart i samband med Socialnämndens senast sammanträde. Inflytt sker från den 1 september.

Kommunen köper platser på Villa havsglimt
Kommunen har tecknat avtal på tio somatiska platser hos Vardaga i Allarp. Foto: Stefan Suokas

Laholms kommun har tidigare inte varit intresserade av att flytta in personer på Villa havsglimt. Men nu har det akuta behovet av demensplatser gjort att inställningen ändrats.

Kommunen försökte först teckna avtal på tio demensplatser men IVO gav inte Vardaga tillstånd att bedriva demensvård på Villa havsglimt.

– Vi fick ju inte demensplatserna men nu har vi sagt ja till de tio somatiska (vanliga) platserna. Vi behöver de här platserna för att kunna göra rockader, säger Son-ordförande Anita Fast (M).

– De här platserna blir extra viktiga för oss då vi behöver fler demensplatser och med en avdelning där har vi de platserna att spela på. Så det känns bra!, fortsätter Fast.

Kommunen har tidigare varit emot att köpa platser på Villa havsglimt men nu behövs dem då det är trångbott på kommunens egna särskilda boenden. Foto: Stefan Suokas

Det är klart för inflytt på kommunens nya demensavdelning på Fridhemsgården i Lilla Tjärby. Det dröjer dock innan det kan flytta in boende.

Det var meningen att inflytt skulle ske från juni men startdatumet har fått flyttas fram. Nu flyttar det in dementa på avdelningen tidigast i augusti.

– Det blev inte som vi tänkt, av olika anledningar men främst på grund av bemanningssvårigheter. Vi har varit tvungna att prioritera vikarietillsättning, säger socialchef Daniel Johansson.

– Det är färdigt för inflytt och det har även inletts en dialog med de som är tilltänkta att flytta in där. Vi har inte helt givit upp tanken på inflytt för ett fåtal i sommar, fortsätter han.

En somatisk plats på Villa havsglimt kostar 2 502 kronor per dygn. Då ingår allt. Kostnaden är enligt Daniel Johansson jämförbar med vad det kostar på kommunens egna boenden.

Den boende betalar hyra och avgifter till kommunen. Avtalet med Vardaga är skrivet på ett år med möjlighet till förlängning.