Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-06-17 KL. 06:02

Kommunal korttidsvård hos Vardaga gick i stöpet

Av Rickard Gustafsson

Kommunen gör allt för att slippa hyra svindyra paviljonger som evakueringslösning för korttidsboendet på Smedjebacken. Dialog med vårdföretaget Vardaga om att hyra en del av deras fastighet i Allarp var långt gångna, men stöp på mållinjen.
– De var positiva, men det föll på grund av tillståndsplikt hos IVO, säger kommunchefen Anders Einarsson.

Kommunal korttidsvård hos Vardaga gick i stöpet
Välkommen Laholms kommun till Villa Havsglimt! Mycket pekade på att kommunchef Anders Einarsson skulle kunna ro ett hyresavtal i land med vårdföretaget Vardaga, men det föll på grund av IVO:s regelverk. Foto: Rickard Gustafsson

I mitten av maj insåg Laholms kommun att de måste evakuera korttidsboendet på Smedjebacken i Knäred senast den 1 december. Tiden blev för knapp för Kommunfastigheter att åtgärda de brister i brandskyddet som räddningstjänsten pekat ut i ett föreläggande.

Några interna evakueringsalternativ fanns inte och sökandet efter externa alternativ i andra kommuner har varit resultatlösa.

För att undvika att behöva säga upp 20-25 vårdanställda presenterades i början av juni en idé där tillfälliga paviljonger placeras ut i närheten av Smedjebacken.

Prislappen för en paviljonghyra på 15-20 miljoner avskräcker och kommunstyrelsen beslutade på senaste sammanträdet att förlänga tiden att hitta fasta lokaler.

– Vi hade uppe ärendet i ledningsutskottet och har inte gett upp hoppet att hitta en alternativ lösning till paviljonger. Därför gav vi kommunchefen i uppdrag att leta upp en lokal som vi kan använda till korttidsboendet, säger Ove Bengtsson (C).

Paviljonger bör undvikas så långt det är möjligt, anser kommunrådet Ove Bengtsson (C) och resten av kommunstyrelsen. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunstyrelsen är avigt inställda till hyra av paviljonger, rent generellt, eftersom kostnaden är skyhög.

– Vi vill hyra lokaler till en rimlig kostnad i första hand, det är först i andra hand vi väljer en paviljonglösning. Det sistnämnda är ”Plan B”, en mycket dyr historia, och vår strategi är att vi kör på dubbla spår fram till fullmäktige den 25 juni, säger Bengtsson.

Kommunchefen Anders Einarsson berättar för LT att han undersökt möjligheterna att hyra ett helt våningsplan på Villa Havsglimt i Allarp av vårdföretaget Vardaga. Tanken var att flytta med personalen från Smedjebacken.

Hoppet om att undvika miljonkostnader tändes.

– Jag var i kontakt med Vardagas fastighetschef i Stockholm och hon var först positiv, säger Anders Einarsson.

Fastighetschefen hade initialt inte riktigt koll på vårdtillstånden som krävdes.

– Det är lite komplext, men kommunen är inte tillståndspliktiga enligt IVO:s regler för att bedriva vård i Vardagas lokaler, men en privat aktör måste söka om sitt tillstånd. Det hade Vardaga undersökt och fått svar om att de inte skulle få och därför föll tyvärr det, säger Einarsson.

Vardaga kunde tänka sig att hyra ut ett helt våningsplan på Villa Havsglimt i Allarp, men tvingades därefter backa. Foto: Rickard Gustafsson

Även om ni hyrde ett helt våningsplan för er själva?

– Ja, det hade att göra med gemensamhetsytor med entréer och matsalar och annat. Vi kan inte påverka IVO:s regler, säger Einarsson.

Han fortsätter dammsuga marknaden i Laholms närområde efter lediga lokaler.

– Mina förhoppningar just nu är inte speciellt stora. Jag har fram till fullmäktige på mig, annars får det bli plan B.

Kommunchefen Anders Einarsson måste hitta en lokal för kommunal korttidsvård innan fullmäktige den 25 juni. Misslyckas han tvingas kommunen hyra dyra paviljonger i Knäred. Foto: Rickard Gustafsson/Arkivbild