Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-03-08 KL. 06:02

Ingen hemsjukvård för sommargäster

Av Johan W Jönsson

Hemsjukvård kommer inte längre att erbjudas till sommargäster i Laholms kommun. Personalen räcker inte till under semestertider.
– För att värna våra egna invånare har vi föreslagit detta och fått enighet från politiken, att vi behöver prioritera laholmarna, säger socialchef Daniel Johansson.

Ingen hemsjukvård för sommargäster
Tillfälligt boende i kommunen kommer inte längre att erbjudas hemsjukvård. Foto: Bildbyrån

Hemsjukvård ska inte blandas ihop med hemtjänst. Det sistnämnda måste erbjudas även sommargäster enligt lag och det är hemkommunen som bekostar det.

Det finns däremot inget lagkrav på ett erbjuda personer som vistas tillfälligt i kommunen hemsjukvård. Det är sjukbesök i hemmet för att till exempel ge medicin.

– Traditionsmässigt har vi erbjudit hemsjukvård men det finns inget lagstadgat krav på att vi ska erbjuda för personer som inte bor i kommunen det, säger Daniel Johansson.

– Bakgrunden är att vi har otroligt svårt med kompetensförsörjningen. I synnerhet sommartid när det kommer till sjuksköterskor och rehabpersonal, fortsätter han.

Socialnämnden fattade beslutet på sitt senaste sammanträde. Innan pandemin var det upp till 35 personer per år som utnyttjade hemsjukvård. 2022 var det 19 personer.

– Det är inte riktigt försvarbart att bedriva hemsjukvård med kompetens från bemanningsföretag. För det är så de har varit, avslutar Johansson.