VÅRD & OMSORG 2023-03-01 KL. 09:12

Hög tilltro till halländsk vård

Av Rickard Gustafsson

9 av 10 hallänningar uppger, i den årliga Hälso- och sjukvårdsbarometern, att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och även högt förtroende för den vård som ges. Rent statistiskt betyder det en fjärdeplats av landets 21 regioner.

Hög tilltro till halländsk vård
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland, tycker att det är glädjande att hallänningarna har högt förtroende för vården. Foto: Magnus Andersson

2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer visar att förtroendet för vården i Halland är hög. 72 procent har högt förtroende för regionens vårdcentraler och 78 procent har högt förtroende för vården de får på våra sjukhus.
– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt högt förtroende för vården i Halland och att vi kunnat bibehålla en god tillgänglighet till vård, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Region Kalmar län toppar listan med 74 respektive 86 procent.

Samtidigt som det finns ett stort förtroende för hälso- och sjukvården i stort visar undersökningen på ett lägre förtroende för den vård som erbjuds vid psykisk ohälsa. Det ser likadant ut i hela landet.
– Även om vi har goda resultat för hälso- och sjukvården i Halland behöver vi hela tiden fortsätta att utveckla och förbättra vården, däribland vården vid psykisk ohälsa, säger Martin Engström.

45 procent av hallänningarna är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 56 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.
– Det är väldigt glädjande siffror. Vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster för att skapa bättre förutsättningar att möta de invånare som vårdas i hemmet, säger Martin Engström.