VÅRD & OMSORG 2022-10-19 KL. 06:11

Hemtjänstanställd varnas efter trakasserier

Av Rickard Gustafsson

En kvinnlig anställd inom hemtjänsten har tilldelats en disciplinpåföljd av Laholms kommun. Den anställde anklagas för hårdhänt bemötande mot brukare och ska även ha trakasserat flera av sina kollegor. Kvinnan själv uppger att hon bara skojat med sina medarbetare.

Hemtjänstanställd varnas efter trakasserier
En kvinnlig anställd inom hemtjänsten har tilldelats en skriftlig varning. Foto: Johan W Jönsson

En enhetschef inom hemtjänsten i Laholms kommun har skriftligt varnat en av sina medarbetare efter flera allvarliga incidenter som inträffat de senaste månaderna. Chefen upplyser också om att ytterligare incidenter kan komma att leda till avsked.

I kommunens utredning har det framkommit att kvinnan varit ovarsam när hon hjälpt brukare att ta av sig kläderna, vilket lett till protester bland brukarna. Kollegor vittnar också om att brukare börjat gråta när de fått reda på att det är den nu varnade kvinnan som ska komma på nästa hemtjänstbesök.

Uppgifterna har bekräftats efter att kommunen talat med brukarna. De uppger att de inte vågat klaga på den hårdhänta hanteringen av rädsla för sämre behandling.

Kvinnan ska även ha betett sig respektlöst och oprofessionellt vid flera tillfällen mot ett antal kollegor. Två av dem uppger att de känner sig trakasserade.

Bland annat ska en semestervikarie ha blivit uppmanad att plugga på och memorera vägrutterna hem till brukarna. Vid nästföljande arbetspass skulle kvinnan själv hålla i ett prov för att undersöka om semestervikarien lärt sig rutterna.
Den typen av prov finns inte inom hemtjänsten.

En annan kollega uppger att hen tagit illa vid sig när kvinnan kritiserat kollegan för hanteringen av en privat familjesituation.
I utredningen framgår det att kvinnan till sitt fackförbund förklarat sitt beteende med allt bara är på skoj och det handlat om en rå men hjärtlig jargong.

Utöver det anklagas kvinnan också för att ha kört vårdslöst med sin tjänstebil och inte följt trafikreglerna. Även det menar kommunen att det finns bevis för.