Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-03-03 KL. 17:20

Fridhemsgården ska lösa akut brist på demensplatser

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun beslutade i höstas att köpa vårdplatser på Villa Havsglimt i Allarp som en lösning på den akuta bristen på demensplatser. IVO nekar dock Vardaga att bedriva demensvård på boendet, vilket tvingar socialnämnden att agera. Avtalet med vårdföretaget har brutits och nya spåret i jakt på demensplatser är att ställa om Fridhemsgården i Lilla Tjärby.

Fridhemsgården ska lösa akut brist på demensplatser
Socialchefen Daniel Johanssons förslag för att lösa den akuta bristen på demensplatser heter Fridhemsgården. Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget. Foto: Rickard Gustafsson

Problemet med demensplatser växte sig större för socialnämnden när IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för andra gången nekade vårdföretaget Vardaga tillstånd för demensvård på Villa Havsglimt i Allarp.

Socialnämnden, som länge brottats med brist på demensplatser, beslutade i oktober ifjol att köpa tio vårdplatser på boendet. Två gånger har Vardaga fått nej av IVO och det får nu till följd att Laholms kommun tvingas bryta ingånget avtal och hitta platser på annan ort.

Kommunen har helt enkelt inte tid att invänta ett överklagande från Vardagas sida då man redan har äldre som fått vänta längre på platser än vad lagen tillåter och riskerar nu vite.
– Man kan inte nog understryka att läget är ordentligt akut. Vi måste få till det här så snabbt som möjligt, säger socialchefen Daniel Johansson.

Den nya planen som socialchefen presenterat för socialnämnden är att skapa åtta demensplatser på Fridhemsgården i Lilla Tjärby. Det innebär att en av avdelningarna för somatisk vård ställs om till demensvård.
– Det är egentligen en verkställighetsfråga, men jag vill ändå ha politiken med mig och det blev inga protester. Vi kommer att påbörja arbetet i en hastighet som förutsättningarna medger, säger Daniel Johansson.
– Allt hör ihop med att vi inväntat svaret från IVO om Villa Havsglimt och därför är det oerhört viktigt att verkställa detta nu när det inte gick i lås, säger socialnämndens ordförande Anita Fast (M).


Socialchefen Daniel Johansson beskriver läget när det gäller bristen på demensplatser som "ordentligt akut". Foto: Rickard Gustafsson


Socialnämnden har tidigare försökt att lösa problemet i egen regi och gjorde för drygt två år sedan ett försök att göra om Randerslund i Ränneslöv till ett demenscentrum. Förslaget då gick ut på att flytta alla äldre som inte var dementa till andra boenden i kommunen. Politikerna tvingades dock backa efter folkstorm och högljudd kritik från anställda, anhöriga och vanliga medborgare.

Randerslund-debaclet skedde innan Daniel Johansson började som socialchef och han är väl medveten om att det krävs fingertoppskänsla för att lyckas.
– Vi måste visa hänsyn och respekt för det bor ju faktiskt människor på vissa av de här platserna på Fridhemsgården. Det finns i dagsläget faktiskt en del lediga platser på olika avdelningar så vad vi behöver titta på i första hand är att se om vi kan flytta runt inom boendet och i andra hand låta det ske på naturlig väg, säger Daniel Johansson.

Enligt socialchefen är Fridhemsgården i nuläget det bästa alternativet för en omställning och kräver inte några direkta lokalanpassningar med större investeringskostnader.
– Det handlar mer om kompetensnivåer och grundbemanning, förutsättningarna finns där till stor del. Jag har satt upp ett mål själv och det är att det ska ske innan sommaren och det hoppas jag kunna leverera till, som säger att läget kommer att vara tufft fram till nya Solgården i Våxtorp står klart sista kvartalet 2025.

– Vi ser väldigt väl hur äldrevården ska fungera efter 2025, men vi har ett spann mellan 2023, 2024 och delvis in i 2025 som vi får lappa och laga, även om det inte är ett bra uttryck, men där vi ser att det handlar om att hitta snabba och flexibla lösningar, säger Anita Fast.


Anita Fast (M) är ordförande i socialnämnden och anser att det var viktigt att snabbt hitta en lösning på demensplatserna efter att avtalet med Vardaga sagts upp. Foto: Johan W Jönsson