Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2024-05-23 KL. 08:02

De jobbar 26 timmar med full lön

Av Carina Nilsson

När ständig helgtjänstgöring infördes i Laholm fick de 90 sökande till tjänsterna.
– Det är väldigt populära tjänster, nu ska vi även införa modellen inom LSS, säger Eva Thelander som är verksamhetschef för äldreomsorgen.

De jobbar 26 timmar med full lön
Laholms kommun har unegfär 30 tjänster där medarbetare i vården enbart jobbar helg. Tjänsterna är fortsatt populära. Foto: Arkiv

För ett par år sedan inrättade Laholms kommun tjänster där de anställda jobbar ständig helg. I gengäld jobbar de 26 timmar i veckan och behåller sin heltidslön.

– Det har varit väldigt populärt redan från början och har fallit väl ut. Vi började införa det i äldreomsorgen och nu ska vi även ha det inom LSS, säger Eva Thelander.

När kommunen gjort uppföljningar och räknat på vad tjänsterna kostar så har det bara blivit ”marginellt dyrare” enligt Eva Thelander.

– Det är så gott som ett nollsummespel. Men för våra vårdtagare har det blivit en bättre kontinuitet i vården. Tidigare hade vi många vikarier och timanställda på helgerna, nu är det ordinarie personal som kommer, det ger en annan stabilitet.

Eva Thelander tror att man som arbetsgivare ska vara försiktiga med att tänka att medarbetare vill ha det på ett visst sätt.

– Idag har vi runt 30 tjänster där medarbetarna jobbar ständig helg, och de har som sagt blivit otroligt populära. Jag tror att vi behöver hitta många olika modeller för att kunna lösa kompetensförsörjningen och det här kan vara ett sätt.