Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-05-05 KL. 12:16

Brist på barnmorskor i sommar

Av Rickard Gustafsson

Kapaciteten inom förlossningsvården i Halland kommer i sommar att bli lägre jämfört med förra sommaren. Orsaken stavas svårigheter i att rekrytera barnmorskor. För att klara av att ta hand om halländska kvinnor tvingas Region Halland nu att informera kvinnor bosatta i andra regioner att möjligheten att föda i Halland kommer vara begränsad och att de i första hand ska kontakta sin egen hemregion.

Brist på barnmorskor i sommar
Region Halland har svårt att få tag i barnmorskor inför sommaren. Det gör att kapaciteten inte räcker till för att ta emot kvinnor som är bosatta utanför Halland. Foto: Adobe Stock

Sommartid har förlossningsvården i Halland vanligtvis sina högsta födelsetal och i juli fjol var cirka var fjärde förlossning i Halland mammor från andra regioner.

Samtidigt behöver medarbetarna på kvinnoklinikerna få ut sin lagstadgade semester och det ställer till problem för Region Halland som har svårt att hitta vikarier. Att hyra in personal via bemanningsföretag är även den mycket begränsad, helt enkelt eftersom det råder brist på erfarna barnmorskor i hela landet.

Barnmorskebristen är känd sedan tidigare, men i år har det varit extra svårt att bemanna.
– Vår kapacitet är cirka 75 procent jämfört med förra sommaren. Vi ser att vi kommer att kunna erbjuda en trygg och säker förlossningsvård till gravida kvinnor i Halland, men kommer få svårare att även ta emot kvinnor från andra regioner, säger Carolina Samuelsson, förvaltningschef Hallands sjukhus i ett pressmeddelande.

Enligt Samuelsson har den halländska förlossningsvården ett gott rykte och goda resultat i nationella mätningar. Det är också en av anledningarna till att även gravida kvinnor utanför Halland, främst från kringliggande regioner, väljer att föda på någon av förlossningsenheterna i Varberg och Halmstad.

Planeringen inför sommaren 2023 har varit intensiv och det finns sedan några år tillbaka en arbetstidsmodell som innebär att medarbetarna arbetar fler timmar under sommarmånaderna än övriga året. Under sommaren finns också särskilda ersättningar för att motivera medarbetare att ta extra arbetspass. Men ansträngningarna och möjligheten till extrapengar har inte hjälpt.

Beskedet till kvinnor bosatta i andra regioner är nu helt enkelt att i första hand vända sig till sin egen hemregion.
– Vi har arbetat tillsammans för att göra det bästa av situationen. Kapaciteten inom mödrahälsovården är också begränsad under sommaren. I år behöver vi i större utsträckning än tidigare år bidra till att inte belasta förlossningsvården med sådant som vi kan göra, samtidigt som vi fortsätter att ta hand om de kvinnor som redan är inskrivna hos oss och som beräknas att föda i sommar, säger Anna Pohjanen, förvaltningschef Ambulans diagnostik och hälsa.

Både Samuelsson och Pohjanen understryker att gravida kvinnor i Halland inte behöver känna oro. Det som ibland kan komma att hända är att man rekommenderas att föda på det sjukhus i regionen som för tillfället har bäst kapacitet när man kontaktar förlossningen antingen i Varberg eller Halmstad.

En viktig aspekt är att neonatalvården i Halland är koncentrerad till Halmstad. Det betyder att riskgraviditeter hänvisas dit och att Varberg i stället kan få ta fler så kallade normalförlossningar. Alla gravida kvinnor som kommer till någon av förlossningsenheterna i en aktiv förlossningsfas kommer att tas omhand på det sjukhuset.