Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2023-01-12 KL. 16:45

Ambulansen dröjer längre

Av Johan W Jönsson

Det tar längre och längre tid för ambulansen att komma fram i Halland. I Laholm är väntetiden längst. Här kan man behöva vänta på ambulansen i över 18 minuter.

Ambulansen dröjer längre
Ambulansen dröjer längre i Halland och allra längst i Laholm. Trenden gäller inte bara i länet utan i riket som helhet. Foto: Bildbyrån

Under de tio senaste åren har väntetiden på ambulans ökat med flera minuter i länet. 2012 tog det i snitt 12 minuter från larmsamtal (prio ett-larm) till ankomst. Nu tar det 15,5 minuter.

Alla längst i Halland får befolkningen i Laholms kommun vänta - 18,7 minuter (plus 4,1 minuter sedan 2012). I Halmstad kommer ambulansen fram i snitt på 13,2 minuter.

Orsaken kan enligt ambulansen i Halland vara att antalet utryckningar ökat oproportionerligt mycket i förhållande till folkmängden.

Det beror också på ökad trafik och på ett annat sökmönster bland patienterna. Dessutom skickas ambulanser mer lättvindigt och med högre prioritet nu än förr.

I Halland finns just nu tolv ambulanser bemannade dygnet runt (i april kommer en trettonde) samt ytterligare sju stycken dagtid. Bara en av ambulanserna finns stationerad i Laholm.

Kenth Ahlin är verksamhetschef för ambulansen i Halland:

– Det geografiska läget i Halland är sådant att alla invånare inte kan få ambulans lika fort. Laholm är ett område som vi har under bevakning, säger han till HP.

Sett till riket ligger Halland bra till trots att responstiderna ökat. Samma trend syns i hela Sverige och Halland är tredje bäst på responstider i riket där mediantiden ligger på 17,5 minuter.

Källa: Region Halland och Hallandsposten