Klik venligst
VÅRD & OMSORG 2022-09-21 KL. 18:29

Alzheimerdagen uppmärksammades i Laholm

Av Johan W Jönsson

Den nationella alzheimerdagen uppmärksammades i Laholm. Både med stånd på torget och föreläsningar. ”Vi vill visa vad vi har i kommunen och vilket stöd vi kan erbjuda. Att man inte är ensam i den här situationen”, säger Ann-Christin Johansson på Anhörigcentrum.

Alzheimerdagen uppmärksammades i Laholm
Ann-Christin Johansson och Alexandra Nilsson på Anhörigcentrum och Inger Ivarsson som är kommunens demenssamordnare informerade på alzheimerdagen. Foto: Johan W Jönsson

I takt med att vi blir allt äldre är alzheimers en sjukdom som drabbar allt fler. Det är inte bara den som får sjukdomen som drabbas utan även de anhöriga.

– Det är väldigt viktigt att man får mer kunskap om alzheimers och om demenssjukdomar i stort. Vi vill föra fram att det är viktigt att det görs en utredning tidigt, säger Inger Ivarsson som är kommunens demenssamordnare.

Den främsta anledningen till tidig utredning är att se så att det inte finns några botbara orsaker som gjort att man drabbats av närminnesproblem.

– Det finns många botbara orsaker. Skulle man ha drabbats av en alzheimers och får medicin i tidigt skede så hjälper det på ett annat sätt.

– Vid tidig upptäckt kan man få en annan kvalitet på livet. Det går inte att bota alzheimers men det går att fördröja sjukdomen, säger Ann-Christin Johansson.

Alzheimers är en sjukdom som främst drabbar äldre personer. Även om det är ovanligt finns det människor i 40-årsåldern som drabbats.

– I och med att vi kan bota så mycket annat idag med hjärt-, kärlsjukdomar och cancer så blir vi äldre och är man över 90 år så pratar man om att hälften kan få problem med demens, säger Inger.

Eftersom att sjukdomen ökar är det även fler anhöriga som drabbas. Inte bara den som lever ihop med den som fått sjukdomen utan även andra anhöriga.

– Vi på anhörigcentrum finns som ett stöd. Man kan alltid kontakta oss om man har frågor eller funderingar. Man ska inte behöva känna sig ensam, säger Johansson.

– Många kan leva ett väldigt gott liv i många år med hjälp av stöd. Dels av kommunen men också av andra organisationer, säger Ivarsson.

En sjuksköterska från minnesmottagningen i Varberg föreläste vid två tillfällen på Anhörigcentrum under demensdagen. I Varberg görs utredningar av yngre personer och andra speciella fall.

– Den första kontakten har man alltid med sin vårdcentral. Där görs det grundläggande. Känner man sig konstig och börjar få problem med minnet ska man ta kontakt.

Utöver dagverksamheter, både privata och kommunala, fanns även Röda korset, demensföreningar, anhörigföreningar samt vårdcentraler på plats för att informera under dagen.

– Vi har ett demensteam i kommunen med undersköterska, arbetsterapeut och dagverksamheter i kommunen och flera goda samarbeten utöver det, säger Inger Ivarsson.

– Vi har också anhörigutbildningar där vi går efter materialet ”Annas led”. Det är det viktigaste vi har att trycka på. Det följer alla steg under förloppet, säger Ann-Christin Johansson.