SPORT 2023-02-22 KL. 14:08

Populärt motionslopp ställs in på grund av nya regler

Av Johan W Jönsson

Osäkerheten kring Trafikverkets nya regelverk gör att Laholmscyklisten väljer att ställa in Vårloppet och Motion 3-dagars i år. ”Det är tråkigt men som den lilla klubb vi är kan vi inte arrangera lopp utan att veta förutsättningarna”, säger klubbens kanslist Johan Carlsson.

Populärt motionslopp ställs in på grund av nya regler
Laholmscyklistens 3-dagarslopp går bland annat på Hallandsås och Bjäre med vackra vyer. I år får klubben dock ställa in. Foto: Arkivbild

Vid årsskiftet införde Trafikverket ett nytt regelverk som innebär förändringar och troligtvis höjda avgifter för arrangemang på statliga vägar.

Det råder viss förvirring kring vad det är som riktigt gäller. I det nya regelverket ingår bland annat att arrangören ska stå för kostnader för att genomföra ”åtgärder” på vägarna.

– Vi vill inte snacka så mycket om de nya reglerna egentligen. Det är så mycket tolkningar hit och dit. En del säger att det inte är nya regler och en del säger att det är det, säger Carlsson.

– Ingen vet vad för nya kostnader det här för med sig. Från årsskiftet får man inte pila eller skylta på statliga vägar. Det ska komma ett nytt beslut under våren, fortsätter han.

I och med den osäkerhet som råder berättar Johan att man inte vet vad man har att rätta sig efter eller vad för kostnader det kan bli. Därför tar man det säkra före det osäkra.

– Det är så många frågetecken. I och med att vi är så små så kan vi inte lägga energi på något som kanske blir av. Vi har inte råd med en underentreprenör från Vägverket som pilar våra banor.

Laholmscyklisten har en förhoppning kring att kunna genomföra ett endagslopp i slutet av augusti. Men även det håller på att brinna inne då det krävs god framförhållning.

– Ett endagslopp är lättare för då är det en bana och en dag. Men vi använder ju samma pilar. Ett lopp över tre dagar med olika banor är svårare.


Johan Carlsson är kanslist på Laholmscyklisten. Foto: Johan W Jönsson/arkiv


Carlsson säger att Laholmscyklisten har förhoppningar kring att kunna komma tillbaka med ett tredagarsrace i framtiden. När reglerna klarnat eller ändrats.

– Vi har ingen möjlighet att fatta något annat beslut än att ställa in i år med tanke på den osäkerhet som råder. Men det är inget som säger att vi aldrig kommer köra igen.

Har ni fått några reaktioner?

– Ja, det har vi fått. Det är inte alla som är insatta och som har koll på det här, och det har ju inte vi heller. Det finns både de som har förståelse och de som inte har det.

2020 fick klubben ställa in sina motionslopp. 2021 och 2022 kunde man köra men då fanns det fortfarande en stor osäkerhet kopplat till coronapandemin.

– Vi har fina och uppskattade lopp som cyklisterna vill komma hit och vara med på. Det blir ett tapp när man får göra uppehåll men vi hoppas att cyklisterna kommer tillbaka.

Hur drabbar detta er ekonomiskt?


– Det är tufft! Det kanske inte kraschar men det är inte långt ifrån. Vi har inte så stora marginaler. Vi lever ju på våra lopp - de är vår inkomst. Men vi är inte ensamma, avslutar Carlsson.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med andra förbund kritiserat det nya regelverket. Det då man menar att det riskerar slå hårt mot idrottsevenemang som går på statliga vägar.