Klik venligst
SPORT 2024-07-11 KL. 06:02

Pengarregn över föreningar i Laholm

Av Johan W Jönsson

Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse kom med sommarpresenter i form av checkar till 20 olika ideella föreningar. Över 300 000 kronor delades ut. Mest fick Skottorps IF med 40 000 kronor till en ny fotbollsplan.

Pengarregn över föreningar i Laholm
Många glada föreningsrepresentanter fick ta emot pengar från Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse. Foto: Johan W Jönsson

Det bjöds som vanligt på kaffe och tårta när utvecklingsstiftelsen hade en av sina årliga utdelningar. Lars-Göran Persson berättade att det var sjätte eller möjligen sjunde tillfället.

Stiftelsen grundades 2019 och pengarna kommer från början från banken men de förvaltas seperat av stiftelsen. Hittills har det delats ut i runda slängar 3,5 miljoner kronor.

Caprifolens voltigeklubb fick 20 000 kronor till ny utrustning för hästarna. Skogaby BK ska byta ut belysningen för att spara energi och fick 15 000 kronor.

Smedjeåns samfällighet tilldelades 20 000 kronor. Ränneslövs byalag och samfälligheten har kopplat ihop naturstigen och Smedjeåns slinga. Arbetet kostade så klart en slant.

Skottorps IF fick mest pengar. 40 000 kronor till att göra nya planer på idrottsplatsen. Vice ordförande Evert Månsson berättade att klubben har drygt 200 ungdomar igång. Foto: Johan W Jönsson

Laholms FK fick 15 000 kronor till en linjemålningsmaskin för ungdomsplanen. Färgen ska vara blå, så det behövs en annan maskin än den befintliga.

Vindrarps VK har anställt en verksamhetsutvecklare för juniorer då klubben tappar många spelare i 13-, 14-årsåldern. Klubben fick 10 000 kronor i bidrag.

Konstkraft Laholm, som håller till i Gamla krukmakeriet, och pysslar både med målning och keramik, fick 10 000 kronor för inköp till material till barnaktiviteter.

Attraktiva Laholm tilldelades 20 000 kronor för att kunna förvara det tält man har för uthyrning till självkostnadspris. Tältet är åtta gånger 36 meter stort men går att göra mindre.

Skottorps IF har över 200 ungdomar och behöver bygga ut sin idrottsplats. Klubben är i behov av en sjumanna- och en femannaplan till. SIF fick 40 000 kronor i bidrag.

Körledaren Carina Nilsson Larsson och kassören Staffan Bladh från Laholms manskör gladdes över 15 000 kronor. "Nu kan vi köpa ett riktigt fint elpiano", sade dem. Foto: Johan W Jönsson

Laholms Manskör ska köpa nytt portabelt elpiano för sina konserter och erhöll 15 000 kronor. Stimmet fick 10 000 kronor för att utveckla sina tränare, så att de aktiva kan få den bästa träningen.

Björbäcks RF genomför ett värdegrundsarbete som heter ”Relation före prestation”. Ryttarföreningen tilldelades 10 000 kronor som ska gå till föreläsningar.

Veinge Byalag kom med en anspråkslös ansökan om 1 500 kronor som ska gå till ett bokbytarskåp i plåt. Det ska stå vid kiosken i Veinge.

Laholms konstklubb anordnar Laholms konstmånad oktober och får 10 000 kronor till bland annat en föreläsning kring hopp som man ska ha i samband med den.

När den göteborgsbaserade orkestern Bosphorous-ensemblen kommer till Laholm vill Laholms konsertförening bjuda in alla arabiskspråkiga i kommunen och får 10 000 kronor till det.

Skummeslövsbadet utveckling ideell förening tilldelades 10 000 kronor till utrustning för simskolan. Våxtorps byalag ska bygga grillplats och fick 20 000 kronor.

Anders Jönsson och Nils Karlberg, ordförande respektive spelare i Lilla Tjärby IK var glada över 25 000 kronor till ny belysning på B-planen på klubbens idrottsplats. Foto: Johan W Jönsson

Laholms Tennisklubb erhöll 10 00 kronor till svampar för att torka upp regnvatten med på sina banor. Lilla Tjärby IK behöver ny belysning till B-planen och fick 25 000 kronor.

Solbackens Bygdegårdsförening tog emot den sista checken och den var på 20 000 kronor. Detta för att förbättra belysningen på utsidan och på parkeringen samt till laddstolpar för elbilar.

Södra Hallands hembygdsförening hade redan fått sina 35 000 kronor för omläggning av stråtaket på Gammelgården i Hishult. Den utdelningen skedde separat.

De fick pengar från Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse:

Caprifolens Voltigeklubb 20 000 kronor

Skogaby BK 15 000

Smedjeåns samfällighet 20 000

Laholms FK 15 000

Vindraps VK 10 000

Konstkraft Laholm 10 000

Attraktiva Laholm 20 000

Skottorps IF 40 000

Laholms Manskör 15 000

SK Stimmet 10 000

Björbäcks RF 10 000

Veinge Byalag 1 500

Laholms Konstklubb 10 000

Laholms Konsertförening 10 000

Skummeslövs utveckling ideell förening 10 000

Våxtorps Byalag 20 000

Laholms TK 10 000

Lilla Tjärby IK 25 000

Södra Hallands hembygdsförening 35 000

Solbackens Bygdegårdsförening 20 000