Klik venligst
SPORT 2023-10-26 KL. 09:26

Läktarbygge för över 300 åskådare får vänta

Av Rickard Gustafsson

Kultur- och utvecklingsnämnden vill att det byggs läktare med åskådarkapacitet för över 300 personer i Glänningehallen. Inte en chans, menar kommunstyrelsen, och hänvisar till det rådande ekonomiska läget i kommunen.

Läktarbygge för över 300 åskådare får vänta
Någon läktare med plats för över 300 åskådare i Glänningehallen blir det inte under överskådlig framtid. Foto: Rickard Gustafsson

I kultur- och utvecklingsnämndens lokalbehovsplan har nämndspolitikerna uttryckt att kommunstyrelsen ”snarast möjligt” beställer en förstudie för att bygga läktare i Glänningehallen.

Målet är att kunna skapa en idrottshall med publikkapacitet på över 300 personer, vilket är en förutsättning för att kunna locka arrangemang med exempelvis landslag i olika mindre idrotter till Laholm.

När Kun-ärendet nådde kommunstyrelsen blev det bom stopp. Ks-politikerna vill inte ens utreda vad ett läktarbygge skulle kosta.

Ordföranden Ove Bengtsson (C) menar att kommunen helt enkelt inte har råd med en läktarsatsning de närmsta åren.

– Vi har rätt och slätt konstaterat att det är förenat med ganska stora kostnader. Vi känner att det under planperioden inte finns utrymme att göra det här.

I ursprungsritningarna för Glänningehallen fanns en läktare. Efter politiska diskussioner om kostnader och vilka faciliteter som hallen skulle innefatta fick bland annat läktare stryka på foten.

Nu läggs alltså planerna i malpåse ytterligare en gång.