SPORT 2022-11-14 KL. 06:02

Höstmöte blev ”elkrismöte”

Av Johan W Jönsson

Södra Hallands Småklubbsallians kallade till sitt årliga höstmöte. Den här gången fanns en stor fråga på bordet – energin. ”Det ser lite halvmörkt ut för fotbollsföreningarna”, säger Alliansens ordförande Peter Walldén.

Höstmöte blev ”elkrismöte”
Peter Walldén har lagt ner ett stort arbete för att underlätta för föreningarna att ordna solpaneler på sina klubbhustak. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Energikrisen gör sig påmind även hos kommunens fotbollsklubbar. I Halmstad har kommunen skjutit till pengar till de värst drabbade föreningarna. Men i Laholm finns inga pengar.

– Vi i kommunen har inga extrapengar som vi kan dela ut till höga energikostnader. Det gäller för klubbarna att spara så mycket energi man kan, säger Ove Bengtsson (C).

Lika tydlig var kulturnämndens ordförande när Peter Wallén ställde frågan. Det finns inga pengar att hämta från kommunen.

– Då tänkte vi att vi får försöka göra något i Alliansen. Så jag började ringa runt för att skapa kontakter och hitta vägar att söka pengar.

Alliansen vill förenkla för klubbarna att kunna sätta upp solsceller på klubbstugornas tak. Det då fotbollsklubbarna främst bedriver verksamhet på sommarhalvåret.

– Personligen tror jag mycket på solceller. Min förening, BK Walldia, tittar på det. De privatpersoner som haft solpaneler nu har tjänat pengar dem. Det kan föreningarna också göra.

Skulle föreningarna tjäna pengar på sina solceller menar Walldén att klubbarna kanske skulle bli mindre beroende av bidrag från kommunen.

Genom att söka pengar från olika fonder och bidrag hoppas Peter att föreningarna själva ska kunna få ihop drygt halva kostanden.

– Jag har pratat med Laholms Sparbank och de är positiva till att vi ska få låna pengar om vi får kommunal borgen, säger Walldén.

Ordföranden säger att klubbarna gärna får kontakta honom om de vill ha ytterligare information. Han har lagt ner ett stort arbete för att få en god överblick.

– Svenska Fotbollförbundet har något de kallar för energiinitiativet. De har ett företag som hjälper till med installation och konsultation gällande solpaneler och annat.


Mot väggen syns Peter Gårdestedt och Gert-Owe Olsson. I förgunden Hasslövs IS Peter Hansson och Rasmus Emilsson. Foto: Johan W Jönsson


Peter Gårdestedt på RF SISU Halland närvarade på mötet om informerade om organisationens anläggningsstöd som söks via Idrottonline-systemet.

– Där finns möjlighet att få stöd för upp till 50 procent av investeringskostnaderna för energi- och miljöprojekt bland annat. Vi kommer att prioritera energieffektivisering, säger han.

Även Gert-Owe Olsson från Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse fanns på plats vid mötet och uppmanade föreningarna att söka pengar.

– Det är inte omöjligt att vi gör en liten satsning. Hittar vi ett sätt att hantera det kan vi kanske använda lite extra pengar om det skulle behövas med tanke på läget, säger han.

Olsson sitter även med i bankens styrelse. Han har ingen operativ roll. Men vågade säga att om en frisk förening får kommunal borgen så beviljas denna lån.

Föreningsutvecklaren Mattias Persson och fastighetsförvaltaren Joel Axelsson tycker att det finns en väg framåt för föreningarna i Laholms kommun.

– Vi kommer lyfta med nämnden att det är skittufft för föreningarna och att två av tre idrottsföreningar sitter med tankar att göra investeringar i energieffektiviseringar, säger Mattias.

– Lokalbidraget nästa år kommer att påverkas. Man kan som mest få 50 procent i driftstöd/lokalbidrag men det har gått ner till 40 procent då kostnaderna ökat.

Potten har inte räckt till och när alla föreningar kommer redovisa ännu högre kostnader nästa år kommer inte 40 procent att kunna hållas.

– Det kommer gå ner och det kommer vi att lyfta med politiken. För att de har efterfrågat det och har bett oss att göra det. Det behöver ses över, säger Mattias Persson.


Föreningsutvecklaren Mattias Persson och fastighetsförvaltaren Joel Axelsson från kommunen presenterade sig och berättade vad de gör för att hjälpa föreningarna. Foto: Johan W Jönsson