SKOLA 2023-04-17 KL. 09:24

Vill införa gratis frukost i skolorna

Av Rickard Gustafsson

Rapporter från skolor runt om i landet har på senare tid vittnat om att elever går hungriga och att det går åt mer skolmat. Vänsterpartiet i Laholm lägger nu en motion om att införa gratis skolfrukost i kommunens grundskolor.

Vill införa gratis frukost i skolorna
Gratis skolfrukost och mätta barn skulle betyda stora vinster för skolmiljön och skolresultaten, menar Vänsterpartiets Björn Abelli. Foto: Adobe Stock

På 1940-talet infördes gratis skollunch i Sverige med motiveringen att alla ska få samma chans att ta till sig undervisningen i skolan. I en Novus-undersökning i fjol ställde sig 8 av 10 svenskar positiva till, med samma motivering, att införa även gratis skolfrukost.

Vänsterpartiet i Laholm vill nu att det ska införas i alla skolor Laholms kommun.

Motionsskrivaren Björn Abelli berättar att ett dussintal kommuner i Sverige redan infört det och att erfarenheterna från exempelvis Ockelbo, Enskede och Vingåker är mycket positiva.
– Det har slagit väl ut. Det är bara positiva effekter och det har blivit lugnare eftersom personalen äter frukost med eleverna. Hela dagen blir lugnare när man träffas i en avslappnad miljö utanför klassrummet och det har gett mycket mer trygghet och studiero, säger V-politikern och understryker att det blir en bättre arbetsmiljö för lärarna.

Logiken är enkel – med tomma magar finns inget bränsle för koncentration och det påverkar också studieresultaten.
– Om man inte får i sig rätt kost så försämras prestationsförmågan och resultaten, säger Björn Abelli och menar att alla barn inte har möjlighet eller slarvar med att äta frukost hemma.

Vänsterpartisten inser att diskussionen i dessa besparingstider kan komma att handla om pengar, men menar att det är en framtidsinvestering och att det inte bara går att multiplicera antalet elever med en frukostkostnad.
– Den siffran kommer inte att stämma. Det har visat sig att det går åt mycket mer skollunch nu i dessa dyrtider. Det beror på att eleverna inte äter riktigt lika bra hemma längre, eller inte alls. Där kan det till viss del jämna ut sig.

– Sen är det klart att med bättre resultat så slipper man kanske extraundervisning och den typen av kostnader. Förbättrad studiero, ökad trygghet, minskad skadegörelse…det finns många små faktorer som kanske leder till att det i praktiken blir till ett nollsummespel. Men visst, initialt kan det leda till en högre kostnad, säger Björn Abelli.


Vänsterpartiets Björn Abelli har lämnat in en motion om gratis skolfrukost i kommunens grundskolor. Foto: Bildbyrån


Vänsterpartiet har motionerat i den här frågan i andra kommuner och har på nationell nivå fört fram skolfrukostfrågan kopplad med statsbidrag, det vill säga att staten ska kompensera kommunerna för kostnaderna.
– Oavsett om man får de här statsbidragen eller inte är det en vinst för kommunen att införa det här, säger Björn Abelli.

Att politiker i övriga partier i Laholms kommun är mogna att ställa sig bakom motionen är inte så troligt, säger Abelli.
– Det är väl tveksamt, men några partier kommer nog att ställa upp på det här. Jag vet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i andra kommuner lagt fram liknande förslag. Men vi får väl se hur man argumenterar och resonerar i den här kommunen.