Klik venligst
SKOLA 2024-04-12 KL. 14:17

Uppmanar medborgare att påverka enskilda politiker

Av Rickard Gustafsson

Oppositionspolitiker i MED, SD och LP uppmanar alla medborgare som vill stoppa skolnedläggningarna i Ahla och Genevad att ta direktkontakt med varje enskild fullmäktigeledamot i de styrande partierna.

Uppmanar medborgare att påverka enskilda politiker
Roland Norrman från Medborgerlig Samling berättade att han står bakom småskolor och en levande landsbygd och betonade flera gånger, under mötet, vikten av att medborgare själva försöker påverka politikerna i fullmäktige. Foto: Rickard Gustafsson

Ett 60-tal personer närvarade under onsdagskvällen på ett dialogmöte i Lagagården arrangerat av Medborgerlig Samling där även Sverigedemokraterna, Laholmspartiet och politiska vilden Caroline Ugglesjö (-) medverkade.

Ambitionen för mötet var att låta vem som helst som önskade lufta sina åsikter.

– Vi vill samla på oss argument från er och använda som ammunition i fullmäktige, sa MED:s gruppledare Roland Norrman som på pappret är politisk vilde i fullmäktige.

Några nya argument än de som redan framförts i floden av skrivelser från medborgare till utbildningsnämnden framkom inte, men det betydde inte att det saknades frågeställningar.

Många av de närvarande på mötet har barn på de nedläggningshotade skolorna och anser att skolutredningen i många avseenden är bristfällig. Foto: Rickard Gustafsson

Flera vårdnadshavare uttryckte både förvåning och missnöje med den i deras ögon bristfälliga skolutredning som utbildningsförvaltningen presenterat.

Bland annat efterlystes svar på frågor om skolnedläggningarna verkligen blir en besparing för Laholms kommun, samt avsaknad av risk- och konsekvensanalys för hur skolnedläggningarna påverkar samhället i stort och landsbygden i synnerhet.

Allt eftersom mötet fortskred gled medborgare och politiker in på strategier för hur skolnedläggningarna kan stoppas.

För närvarande tyder allt på att det finns en majoritet för skolnedläggningarna, men den samlade oppositionen lovade i Lagagården att göra allt för att stoppa förslaget.

Bertil Johansson, Laholmspartiet, berättade att han läst skolorganisationsutredningen och sedan kastat den i papperskorgen. Han kallar den för en beställningsorder från partierna i Ansvar för Laholm. Foto: Rickard Gustafsson

Om inte annat tänker de förhala, fördröja och försena verkställandet – bland annat genom en minoritetsåterremiss på kommande fullmäktigemöte.

– Ansvar för Laholm kommer att driva igenom det här, var så säkra, och min känsla är att de även är ute efter fler små skolor. Hishult ligger väldigt risigt till, även Vallberga kan stryka med. Det gäller att stämma i bäcken innan det går för långt, menade Bertil Johansson (LP).

Karl-Fredrik Klinker (MED) hävdar att han blivit kontaktad av flera politiker i de styrande partierna, vilka hyser stora tvivel på om det är rätt att lägga ner skolorna.

Han betonar att partipiskan just nu är massiv bland de stora partierna.

– Det ringer kamrater i andra partier och undrar hur de ska göra och jag uppmanar dem att lyssna till sitt hjärta och stå upp för vad de tycker, sa Klinker.

Samtidigt uppmanade han åhörarskaran att ta direktkontakt med fullmäktigeledamöterna.

– Ni som sitter här, titta på partilistorna ni kanske känner någon, ring dem och försök påverka. Det är där kraften finns. Syna dem, de är bara människor och inte okänsliga för yttre tryck.

Beslut i skolnedläggningsärendet tas av kommunfullmäktige den 29 april.

Roland Norrman och hans partikollegor från Medborgerlig Samling uppmanade tillsammans med Laholmspartiet och Sverigedemokraterna att sätta press på de partier och de politiker som vill lägga ned småskolorna. Foto: Rickard Gustafsson