Klik venligst
SKOLA 2024-03-13 KL. 06:05

Skolpolitiker utestängd från möte om skolnedläggning

Av Rickard Gustafsson

Utbildningsnämndens ledamot Anna Lövenbo (MED) nekades att sitta med som åhörare när föräldrar fick möjlighet att ställa frågor om de nedläggningshotade skolorna. Hon fick vända i dörren efter att nämndsordföranden Åke Hantoft (C) förklarat att politiker inte var välkomna.
– Om politiker inte är välkomna så skulle inte ordförande Åke Hantoft heller medverkat, säger Anna Lövenbo.

Skolpolitiker utestängd från möte om skolnedläggning
Anna Lövenbo (MED) anser att hon hålls utanför den politiska beslutsprocessen när hon som ledamot i utbildningsnämnden nekas att ta del av en väsentlig del i utredningen. Foto: Privat/Johan W Jönsson

Utbildningsförvaltningen hade bjudit in vårdnadshavare med barn på Ahla- och Genevadsskolan till så kallade dialogmöten om förslaget att stänga de respektive skolorna.

Under måndagen, den 11 mars, samlades ett 50-tal föräldrar på Campus Laholm för att få information och ställa frågor till förvaltningschefen Richard Mortenlind och grundskolechefen Daniel Josefsson. Med på mötet var också nämndens ordförande Åke Hantoft (C).

Anna Lövenbo i Medborgerlig Samling, ledamot i utbildningsnämnden, upplever att hennes parti och resten av oppositionen fått väldigt knapphändig information om den skolutredning som pågår.

Hon gick därför till mötet som åhörare. I dörren till lokalen blev det stopp. Nämndsordföranden Åke Hantoft meddelade att hon inte fick komma in.

– Jag var inte där för att starta någon politisk debatt utan ville ha mer kött på benen. Med egna öron lyssna på vad föräldrarna hade för frågor och även höra vad förvaltningscheferna och Åke Hantoft svarade, säger Anna Lövenbo till LT.

Efter några minuters munhuggande fick Lövenbo vända hem trots att hon är skolpolitiker. Inte ens det faktum att hon givits en fullmakt att företräda en vårdnadshavare, som inte kunde närvara, hjälpte.

– Han var auktoritär och bestämd i rösten och hänvisade till skollagen. Vi har i partiet, i efterhand, kollat upp det och ingenstans i skollagen står det något om att man inte får ge någon annan en fullmakt att företräda en. Vårdnadshavaren har personligen kontaktat mig och ville gärna att jag skulle gå i hennes ställe.

Utbildningsförvaltningens chef, Richard Mortenlind, beskriver effekter och konsekvenser under dialogmötet med vårdnadshavare på Campus Laholm. Foto: Privat

Utbildningsnämndens ordförande bekräftar att det blev en diskussion vid entrén till lokalen, bland annat om fullmakten.

– Jag kan inte svara på varför Lövenbo tyckte att det skulle vara okej att komma med en fullmakt. Det var ingen annan som hade fullmakt. Mötet var till för vårdnadshavare och mig veterligen bor Anna Lövenbo i Ränneslöv och hon har ingen anknytning till barnen, säger Åke Hantoft.

På frågan om han nekat henne tillträde till mötet med hänvisning till skollagen svarar Hantoft:

– Det får stå för Anna Lövenbo, jag bemöter inte det.

Hantoft säger att han står för beslutet att inte släppa in nämndskollegan.

– Detta var ett möte för vårdnadshavare till barn på Ahlaskolan. Det var inget offentligt möte och inget deltagande från politiker överhuvudtaget mer än mig som ordförande, av fullständig respekt för vårdnadshavarna.

Utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) anser att det var helt korrekt att stoppa nämndskollegan Anna Lövenbo från att delta på dialogmötet på Campus Laholm. Foto: Rickard Gustafsson

Men du, som enda politiker, deltog i mötet. Tycker du att det är okej?

– De är väl helt korrekt. Det var en överenskommelse i beredningsutskottet att jag var den som skulle delta och nämnden är informerad. Utgångspunkten är respekten för vårdnadshavare, att det inte sitter massa politiker i rummet.

Det är ju fler än du som ska ta det här beslutet. Borde inte övriga ledamöter fått lyssna på föräldrarna och få samma inblick i den här utredningen som du och ditt parti får?

– Åhörardialogen är en del av utredningen och det kommer att vara med i beslutsunderlaget till nämnden, säger Åke Hantoft.

Lövenbo ser det kommande beslutet som mycket viktigt för kommunens framtid.

Hon påpekar att frågan primärt handlar om skolornas vara eller icke vara, men att politikernas ställningstagande även påverkar Ahlas och Genevads överlevnadsmöjligheter som samhällen.

– Det är ett otroligt viktigt beslut för alla inblandade och då anser jag att vi som sitter i nämnden ska ha alla fakta på bordet. Jag vill inte läsa mig till i en utredning vad föräldrarna sagt, utan vill bilda mig en egen uppfattning.

Att bara Hantoft medverkade från politiken klassificerar Lövenbo som ”odemokratiskt”.

– Drar man strecket att politiker inte är välkomna skulle inte ordförande Åke Hantoft heller ha medverkat. De som sköter utredningen, tjänstemännen, skulle fått sköta det här mötet själva, säger Anna Lövenbo.