Klik venligst
SKOLA 2024-01-08 KL. 06:04

Skolorna behöver en plan för hot och våld

Av Carina Nilsson

Kommunen behöver göra en särskild plan med fokus på riskerna för hot och våld inom skolan. Det är resultatet av en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort på Timsfors skola och Markaryds skola i klasserna F-3.

Skolorna behöver en plan för hot och våld
Arbetsmiljöverket har besökt Markaryds skola och Timsfors skola och kräver nu att kommunen tar fram en plan för hot och våld inom skolan. Foto: Arkiv

I mitten av december gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion vid Timsfors skola och Markaryds skola klass F-3. Inspektionerna är en del i ett arbete över hela landet där man sätter fokus på riskerna för hot och våld i skolan. Bakgrunden är att antalet anmälningar om hot och våld i skolmiljöer har fördubblats i Sverige på tio år.

– Vi hade en genomgång tillsammans med rektor och personal från HR på kommunen. Det var en mycket bra genomgång, och i stort var de nöjda med vårt arbete, men vi behöver göra en särskild plan för riskerna kring hot och våld, och utifrån den se om vi behöver vidta åtgärder, säger Stig Hasselgård som är verksamhetschef för grundskolorna i Markaryds kommun.

Hot och våld i skolans värld förekommer inte särskilt ofta i de lägre stadierna där inspektionen gjordes.

– Men det kan såklart förekomma situationer i samhället där vi behöver veta vad vi ska göra. Det kan hända saker på vägen till skolan eller om barnen är på en utflykt. Hur ska vi agera då, och när ska vi göra en utrymning respektive en inrymning, alltså att vi behöver få in barnen i skolan eller ett klassrum. Det här är tyvärr saker som vi måste tänka igenom och planera för så att barn och personal är trygga, säger Stig Hasselgård.

Skolorna kommer nu tillsammans med HR-avdelningen att ta fram en speciell plan för hot och våld.

– Den ska presenteras för Arbetsmiljöverket och kommer sedan att användas för att se över arbetet med att hantera hot och våld på alla kommunens skolor, säger Stig Hasselgård.

Arbetsmiljöverkets inspektioner med fokus på hot och våld på skolor pågår till och med juni 2024.