SKOLA 2022-11-24 KL. 10:02

Skolinspektionen slår ner mot SFI i Laholm

Av Johan W Jönsson

Skolinspektionen har sagt sitt. Hemuppgifter är inte undervisning. Laholms kommun har inte följt skollagen för SFI-utbildning. Ändrar kommunen inte ”undervisningssätt” kan det bli sanktioner. ”Har vi gjort fel får vi rätta till det. Vi följer skolinspektionens beslut”, säger Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Skolinspektionen slår ner mot SFI i Laholm
Skolinspektionen ger Laholms kommun underkänt för undervisningen på somrarna. Foto: pressbild

Under sommaren hade SFI-elever i Laholms kommun hemuppgifter under fyra veckor. Enligt skollagen har eleverna rätt till 15 undervisningstimmar i veckan.

– Att vi har överprövande myndigheter som tittar över om vi gör rätt eller fel är positivt. Vi rättar oss efter de beslut som Skolinspektionen fattar, säger Bengtsson.

Självstudier ska bara vara en del i undervisningen. Det får inte ersätta de 15 undervisningstimmar per vecka som eleverna ska.

– Vi är inte ensamma om att ha gjort på det här viset under somrarna. Det är fler kommuner som gör likadant. Men nu har lagstiftningen tolkats och vi har fått ett rättesnöre.

Laholms kommun har gjort likadant även tidigare somrar. Det är alltså inte nuvarande skolledning som fattat beslut om hemuppgifter på sommaren.

– Ida (Axelsson) som är rektor har tagit över och ärvt detta sättet att arbeta med mindre personal under sommarperioden. Så det är inget hon kan lastas för på det viset, säger Bengtsson.

Innan den 18 januari ska kommunen visa att kravet på 15 undervisningstimmar per vecka i snitt under en fyraveckorsperiod uppfylls. Annars kan det bli sanktioner.

– Vi hade själva redan sett det här problemet och var på väg att ändra det. Men det var fastslaget även för den gångna sommaren, säger Bengtsson.

Löser ni det till kommande sommar?

– Ja, ja! Det gör vi. Det är inte så att det varit tomt på lärare. Det är bara det att man haft hemuppgifter också, som man sedan redovisat. Men nu följer vi det som beslutats.