SKOLA 2022-05-05 KL. 11:28

Skolinspektionen noterar brist på Knäredsskolan

Av Johan W Jönsson

Skolinspektionen har noterat brister på Knäredsskolan. Elever som är i behov av studiehandledning på modersmål annat än svenska får inte det i tillräckligt stor utsträckning. På tre andra områden kunde inga brister konstateras på skolan.

Skolinspektionen noterar brist på Knäredsskolan
Skolinspektionen har noterat brister på Knäredsskolan. Arkivbild

Bristerna på skolan kan enligt skolinspektion leda till att eleverna inte når kunskapsmålen. Rektor på skolan har flaggat för problemet och nu måste kommunen ta tag i det hela.

Rektorn bedömer att skolan nu har cirka hälften av den studiehandledning som krävs på rätt språk. För att komma tillrätta med problemen behöver Knäredsskolen mer resurser.

I de delar som avser undervisning och lärande, bedömning och betygssättning samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling har skolinspektionen inga synpunkter.

Senast den 28 oktober måste bristerna på Knäredsskolan vara åtgärdade.