Klik venligst
SKOLA 2024-04-17 KL. 16:25

Skolfrågan avgörs i kommunfullmäktige

Av Johan W Jönsson

Kommunstyrelsen klubbade igenom avvecklingen av skolorna i Genevad och Ahla. Ansvar för Laholm visade enad front. Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling hade avvikande åsikter. Nu ska ärendet upp i kommunfullmäktige.
– Vi behöver hitta möjligheter där vi får en organisation i skolans värld som är hållbar över tid, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C).

Skolfrågan avgörs i kommunfullmäktige
Kjell Henriksson (S), Ove Bengtsson (C) och Peter Berndtson (SD) är kommunråd i Laholms kommun. Foto: Johan W Jönsson

Utbildningsnämnden hade redan sagt ja till en förändrad skolorganisation där förslaget är att skolorna i Ahla och Genevad läggs ner. Nu gjorde kommunstyrelsen samma sak.

Bakgrunden är det ekonomiska läget. Utbildningsnämnden har redovisat ett underskott på 33 miljoner senaste två åren, vilket Ove Bengtsson beskriver som bekymmersamt.

– Vi har stöttat upp det utifrån behov med extra medel från kommunkassan, men så kan det inte fortsätta. Nämnden måste komma i balans med ekonomin, säger Bengtsson.

– Det här berör de nuvarande skolornas möjlighet att bedriva undervisning. Vi har skolor som inte har fulla klasser och det är en kostnad som glöms bort, säger han vidare.

Det blev ingen votering i frågan men Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling reserverade sig mot beslutet. Det förstnämnda partiet ser en alternativ finansiering.

SD tycker att svenskundervisningen för elever inom EFI (enheten för flerspråkighet och integration) ska förstärkas. Då skulle de eleverna lättare hänga med i vanlig undervisning.

– Med det kan EFI minska sin personalstyrka med obehöriga studiestödjare. Där finns många miljoner att spara, så att vi kan bevara de två skolorna, säger oppositionsrådet Peter Berndtson.

– Det är skolor med bra resultat, elever och personal trivs och valfriheten är viktig. Att erbjuda en lugn och trygg studietid för lågstadiet är attraktivt för kommunen, säger Berndtson.

Oppositionsrådet Peter Berndtson (SD) reserverade sig mot beslutet tillsammans med Medborgerglig samling. Foto: Johan W Jönsson

MED ville att ärendet skulle remitteras till kommunledningskontoret i syfte att utreda vad vad skolnedläggningarna skulle innebära för Genevad, Ahla, deras omgivningar och kommunen i stort.

Förslaget vann inte gehör. Kommunråden Ove Bengtsson och Kjell Henriksson (S) ser inte hur en sådan utredning skulle kunna tänkas gå till. Ingen har facit ändå, menar de.

– Det är mycket möjligt att det kan bli några konsekvenser. Men vad skulle hända med Ahla? I Genevad, ja, kanske. Men under åren har inflyttningen där varit väldigt låg, säger Bengtsson.

– I Genevad har vi förskola och den är inte aktuell att lägga ner. Barnfamiljer som flyttar dit får närhet till förskolan och det, inte skolor, gör att områden växer, säger Kjell Henriksson.

– Jag ser inga stora konsekvenser, åtminstone inte för Lilla Tjärbys del. Det knyter egentligen bara samman Lilla Tjärby med Laholm på ett tydligare sätt, säger Bengtsson.

Det har tidigare talats om att skolan i Hishult är nästa enhet att ses över. Ove Bengtsson säger dock att det ”inte är aktuellt överhuvudtaget” att gå vidare med Hishultsskolan.

– Vi bygger inte en ny skola för att lägga ner den. Skillnaden är avstånden. I Genevad och Ahla har vi elever som har tre-fyra kilometers avstånd till nästa skola, säger Bengtsson och fortsätter:

– Det har varit diskussion om att vi lägger ner landsbygden. Men hela kommunen är landsbygd. Är de mindre skolorna så mycket bättre kanske vi skulle starta upp småskolorna igen…

– Det är inget nytt att man jobbar med att få skolor mer hållbara rent organisatoriskt. Att man har möjlighet till olika professioner i en skola för de barn som verkligen behöver det.

Kjell Henriksson (S) och Ove Bengtsson (C) tycker att den förändrade skolorganisationen är nödvändig. Båda är för skolnedläggningarna i Ahla och Genevad. Foto: Johan W Jönsson

Bengtsson menar att politiker måste våga ta obekväma beslut. Att man annars nog inte ska sitta där man gör. Nästa gång ses kanske upptagningsområdena över, vilket är minst lika känsligt.

– Vi har 14 skolenheter i kommunen idag. Vi orkar inte med att ha så många enheter just nu. Det är därför vi gör den här organisationsförändringen. Inte för att jäklas med folk.

En enkät visar att en majoritet av föräldrarna på de båda skolorna inte vill flytta sina barn till Park- respektive Veingeskolan. En ny friskola är ett alternativ som många kan tänka sig.

Den parametern har det inte tagits hänsyn till i utredningen.

– Det är en spekulativ sak. Oavsett så blir det en effektivisering i vår skolorganisation från utbildningsnämndens sida då vi inte har ansvar för de skolorna längre, säger Ove.

Hur känns det för dig att göra det här rent ideologiskt som centerpartist?

– Vi värnar om mindre enheter och räddade skolan i Hishult. Så man kan vända och vrida på det hur som helst. Men sitter man i det läge vi gör nu så måste vi se till helheten, avslutar Bengtsson.