Klik venligst
SKOLA 2023-01-02 KL. 16:54

Rektor och trygghetsvärd hyllas för sitt arbete

Av Johan W Jönsson

Laholms kommuns pris för årets värdeskapande medarbetare tilldelades trygghetsvärden Marie Silwer och rektorn Peter Haarala. De båda har varit bidragande till att klimatet på högstadiet i Våxtorp respektive Veinge förbättrats. Marie och Peter är stolta och överraskade över att de tilldelats priset.

Rektor och trygghetsvärd hyllas för sitt arbete
Peter Haarala och Marie Silwer är årets värdeskapande medarbetare i Laholms kommun. De uppmärksammades på december månads kommunfullmäktige. Avgående kommunråden Erling Cronqvist och Roland Norrman agerade prisutdelare. Foto: Rickard Gustafsson

Priset för värdeskapande arbete delades ut för första gången 2021. Då fick arbetsgruppen kulturfunkis utmärkelsen. Hela 27 personer nominerades 2022 och två valdes ut.

Marie Silwer arbetar som trygghetsvärd på Våxtorpsskolan. I motiveringen står det bland annat: ”Hon har en förmåga att skapa tillit och förtroende hos såväl elever som kollegor.”

– Jag trodde först att de drev med mig. Jag hade aldrig hört talas om det. Men när jag gick in till rektorn och hon bara log så fattade jag att det var sant, skrattar Marie.

– Självklart blir man stolt. Samtidigt gör jag bara mitt jobb. Jag trivs väldigt bra med mitt arbete och då är det inte så svårt att utföra det, fortsätter hon.

Marie har varit på Våxtorpsskolan i sex år. De tre senaste åren har hon jobbat som trygghetsvärd. Marie är den som är först på plats på skolan varje morgon.

– Jag är en problemlösare som gillar när saker fungerar. Jag har hand om vikarierna och ser till att allting rullar på när eleverna kommer.

– Sedan rör jag mig ute i korridorerna bland eleverna och småpratar med dem, tar hand om konflikter och umgås. Jag både skäller på dem och tröstar dem.

Hon jobbar också tätt med rektor, elevhälsan och speciallärare och specialpedagoger. Hon arbetar även med arbetsmiljön så att det är rent och snyggt på skolan.

– Detta är elevernas arbetsplats. Det ska vara ordning och reda, lugnt och tryggt. Mitt arbete går i ett. Det är alltid någon som behöver hjälp någonstans.

Det har tidigare varit stökigt på Våxtorpsskolan men det är betydligt lugnare nu. Marie berättar att det inte är mycket bråk på skolan längre.

– Självklart blir det kiv även här. Det är tonåringar vi har att göra med och vi är många på liten yta. Men på det stora hela har det lugnat ner sig.

Är du inte trött när du kommer hem?

– Jo, jag kan vara trött i öronen. På min fritid håller jag på med hästar och de pratar inte med mig. Så det är lugnt, skrattar Marie.


Marie Silwer är trygghetsvärd på Våxtorpsskolan. Nu har hon prisats för sitt arbete. Foto: Bo Bjelvenstedt


Peter Haarala har varit rektor på Veingeskolan sedan i mars föra året. I motiveringen står det bland annat: ”Peter är ett föredöme som ledare i Laholms kommun” (läs hela motiveringen i faktarutan).

– Jag är lite överraskad eftersom att jag inte arbetat så länge i kommunen. Men jag känner mig glad och stolt över priset, säger Peter.

Varför tror du att just du får priset?

– Jag har lyckats vända en trend på skolan. Det är väldigt positiv stämning bland elever och personal nu. Närvaron och trivseln har ökat.

– Medarbetarenkäten visade på toppbetyg överallt. Jag vill dock inte ta åt mig all ära själv. Det är vi tillsammans på skolan som lyckats med det här, säger Peter.

Han berättar att han vill ha en skola där han själv hade velat jobba. Haarala har tidigare arbetat som lärare i 20 år och saker som han själv stört sig på har han tagit bort.

– Det har varit för mycket fokus på sådant som inte har med skola att göra. Alla möten har dragits ner till en form av minimum. Lärarna får ägna sig åt eleverna och undervisningen.

– Ta tillbaka att lektionerna är viktiga och att lärandet är viktigt. Mer tid läggs på att förbereda och utvärdera lektioner. Lärare får vara lärare och elever elever. Sedan ger jag förutsättningarna.

Det har varit en hög frånvaro på Veingeskolan. När Peter tillträdde som rektor hade 33 procent av eleverna en allvarligt problematisk hög frånvaro.

– Det har blivit bättre. Vi är nere på 14,5 procent nu. Dels beror det på att det inte är någon pandemi längre. Men vi har också jobbat stenhårt och fått bra gensvar från föräldrarna.

I priset ingår en prissumma på 10 000 kronor som ska gå till kompetenshöjande insatser. Varken Marie eller Peter har bestämt hur pengarna ska användas.

– Jag ska försöka se till att kompetenshöjningen kommer alla på skolan tillgodo. Det är ett lagarbete. Jag kommer från idrottsbakgrund där man gör saker tillsammans, säger Haarala.


Rektorn Peter Haarala har vänt en negativ trend på Veingeskolan och har nu fått pris för sitt arbete. Foto: Bo BjelvenstedtFakta:

Motiveringar

Pris för värdeskapande medarbetare: Marie Silwer och Peter Haarala

Motivering Marie Silwer: Som trygghetsvärd på Våxtorpsskolan 7–9 är Marie uppmärksam på vad som händer och sker i korridorerna på skolan. På så vis snappar Marie upp om det är något på gång, märker om någon elev är ledsen eller blir mobbad och stöttar både elever och kollegor.

Marie är en god lyssnare som ser individen. Hon har en förmåga att skapa tillit och förtroende hos såväl elever som kollegor. Maries arbete genomsyras av Laholms kommuns värdegrund: Glädje, mod, delaktighet, engagemang och ett gott föredöme.

Motivering Peter Haarala: Peter är en närvarande chef och en naturlig del av kollegiet där han visar att han är både en lagledare och en lagspelare som finns med på ett självklart sätt i skolvardagen. Peter är angelägen om att skapa god trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen, något som skapar värde även för Veingeskolans elever och deras vårdnadshavare.

Peter är bra på att lyfta fram vad varje medarbetare kan bidra med och låter den enskilda individens kompetens vidareutvecklas. Peters ledarskap resulterar i ett engagerat lärande som skapar entusiasm och kreativitet på arbetsplatsen. Hans ledord syns tydligt genom handling: ”tillsammans är vi starka”. Peter är ett föredöme som ledare i Laholms kommun.