Klik venligst
SKOLA 2024-02-15 KL. 06:03

Politisk majoritet ställer sig bakom skolnedläggningarna

Av Rickard Gustafsson

Det tuffa ekonomiska läget i Laholms kommun ligger bakom förslaget om nedläggningarna av småskolorna i Ahla och Genevad. LT:s rundringring visar att det finns en politisk majoritet för avveckling, men flera partier i oppositionen berättar att de inte tänker ge upp utan motstånd.

Politisk majoritet ställer sig bakom skolnedläggningarna
Trio av nej-sägare. Peter Berndtson (SD), Björn Abelli (V) och Bertil Johansson (LP) motsätter sig skolnedläggningarna i Ahla och Genevad. Foto: Bo Bjelvenstedt

Bakgrunden till förslaget är kommunens utsatta ekonomiska situation och utbildningsnämndens ekonomiska obalans där senaste prognosen visar på ett minus på 18 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) påpekar att det ställer krav på effektiviseringar i skolorganisationen.

– Den måste bestå av skolor som är långsiktigt bärkraftiga vad gäller utbildningens likvärdighet, kvalitet och ekonomi utifrån elevantal och skolpeng. Detta leder till tuffa men nödvändiga förslag på åtgärder.

De fem styrande partierna i Ansvar för Laholm (C+M+KD+L+S) är enligt utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) överens om att skolorna i Ahla och Genevad kan komma att behöva stryka på foten för att skolorganisationen ska kunna anpassas till kommunens ekonomiska situation.

– Vi behöver titta över antalet skolenheter och det är därför vi går ut med information om det här till vårdnadshavare, personal och press. Vi vill vara ärliga med vad vi gör för det går inte göra ett sådant här jobb och tro att ingen vet om det, säger han till LT.

Kommunens största parti, Sverigedemokraterna, är i nuläget inte redo att stänga skolorna.

– Vi har sett förslaget, men saknar ett underlag att ta ställning till. Det som framkommit hittills är alldeles för tunt, för i grund och botten är det här ett besparingsförslag, säger oppositionsrådet Peter Berndtson (SD).

SD tycker att de små skolenheterna är viktiga för att bibehålla servicen på respektive orter och att skolorna i Ahla och Genevad levererar.

– Det finns både plus- och minusposter här, men vi kommer inte ställa oss bakom det här förslaget om vi inte blir väldigt övertygade om att det är rätt. Just nu anser vi inte det och vi utgår från att vi får hitta de här kostnaderna någon annanstans, säger Berndtson (SD).

Det näststörsta oppositionspartiet, Medborgerlig Samling, har inte ännu tagit ställning men är principiellt för småskolor.

– Vi har inte diskuterat det i gruppen ännu, men min personliga åsikt är att vi har stor nytta av våra små enheter. Vi bör avvakta tills vi tagit del av utredningen, men för egen del tror jag mer på Ahlaskolans framtid än Genevadsskolan som är lite för liten, säger Roland Norrman (MED).

Margareta Lindgren i Miljöpartiet är inne på samma spår och säger till LT att hon gärna vill läsa den kommande utredningen innan hon uttalar sig.

Vänsterpartiet och Laholmspartiet tar dock bestämt avstånd till förslaget. Både Björn Abelli (V) och Bertil Johansson (LP) säger att de kommer rösta mot skolnedläggningarna i fullmäktige.

– Det är fruktansvärt. Om det är någonting vi behöver vidmakthålla är det närheten till skolorna. Vi förespråkar nära service och vill få ut även annan service i byarna. Laholm ska växa som kommun och att då lägga ner skolor är helt fel. Varje ort bör ha sin egen service och sin egen välfärd, säger Abelli.

Johansson är upprörd.

– Det kommer att bli en jävla debatt i fullmäktige, det ska jag tala om för dig! Det här ställer vi inte upp på!, säger Laholmspartisten och fortsätter:

– Det här är en desperat handling som Ansvar för Laholm kommer med för att få igenom sina besparingar. Besparingarna beror i grund och botten på att de inte klarat av att fylla på kommunens inkomster. Skatten höjdes för sent, säger laholmspartisten och menar att småskolorna nu riskerar att få betala priset.