Klik venligst
SKOLA 2022-08-30 KL. 13:32

Partier debatterade skolfrågor på Lagaholmsskolan

Av Johan W Jönsson

Samtliga partier som kandiderar i valet till Laholms kommunfullmäktige var inbjudna till valdebatt på Lagaholmsskolan. Företrädare för partierna fick fram sin ståndpunkt i olika frågor som rör skolan. ”Jag är nöjd. Det blev i princip som vi hade tänkt. Flera av politikerna är gamla gamet och slipade”, säger SO-läraren Jessica Olsson som höll i debatten.

Partier debatterade skolfrågor på Lagaholmsskolan
Partierna som kandiderar till Laholms kommunfullmäktige debatterade inför Lagaholmsskolans elever i aulan på Campus Laholm. Foto: Johan W Jönsson

Fokus i debatten var så klart skolfrågor i allmänhet och Lagaholmsskolan i synnerhet. Tanken var att eleverna skulle få höra hur de lika partierna jobbar med frågor som rör skolan.

SO-lärarna på Lagaholmsskolan höll i trådarna tillsammans med Sofia Larsson som är ungdomssamordnare på Lagaholmsskolan.

Jessica Olson ledde debatten och hennes lärarkollega Mikaela Tärnås såg till att politikerna inte överskred sin svarstid. Företrädarna fick även svara på ja- och nej-frågor.

– Vi är väldigt glada över att politikerna vill komma hit och intresset bland eleverna är jättestarkt. Vi SO-lärare har samarbetat och gjort en planering kring val, säger Jessica Olsson.

Debatten handlade en hel del om hur en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet ska skapas i skolan. Det är ett tema som varit i fokus för elevrådet och på Ungdomsforum under en lång tid.

”Hur tycker ni
att man bäst skapar studiero och trygghet på högstadiet?”, löd en fråga.

Medborgerlig samlings Kalle Klinker:

– Styrningen har fallerat. Jag säger; rösta på det parti ni tror kan ta tag i detta. Vi kan inte säga hur ni ska göra. Det ska skolan och skolledningen göra. Men när det inte sker då får kommunstyrelsen peka med hela handen och de börjar vakna nu. Det blir bättre. Håll ut!

Moderaternas Anita Fasth:

– Hur är verkligen en verksamhetsfråga. Det finns mycket kompetens i skolan. Det känns förmätet att ge råd. Men jag tycker att det är viktigt att personal, elever och föräldrar talar om för oss i politiken vad det är som sker så att vi kan skapa de förutsättningar som behövs.

Socialdemokraternas Bo Tengqvist:

– Studiero skapas med tillräckligt antal utbildade pedagoger, bra lokaler av varierande storlek där elever i behov av extra stöd kan få det i mindre grupp. Trygghet skapas genom att elever får stöd och hjälp. Ordningsregler skapas tillsammans med elever och de ska följas. Samarbete och goda relationer med föräldrar.

– Och beröm! Det är det viktigaste. Ni barn här är jättefina, de allra flesta av er. En del vet inte hur de ska uppföra sig men det kan ni lära er. Beröm ska ni ha!, fortsatte Tengqvist till allmänt jubel i publiken.

Sverigedemokraternas Peter Berntsson:

– Utbildning är jätteviktigt! Det tycker vi alla. Det är viktigt att vi från politikens sida ger rätt verktyg till skolledningen för att kunna lösa de problem som finns. Det gäller er framtid och vi ska ge er så bra förutsättningar som möjligt.

Vänsterpartiets Lennart Svensson:

– Det är viktigt att ungdomarna blir bekräftade av vuxna och får veta att de duger. Har man bra relationer till de vuxna på en arbetsplats. Då har man kommit långt. Det gäller också att arbeta förebyggande och skapa ett kompisskap i grupper så att de fungerar. Där gäller det som vuxen att våga gå in i ett rätt tufft samtal ibland.

Centerpartiets Angeline
Eriksson:

– Att skapa studiero och trygghet i klassrummet görs bland annat genom lärarna. Genom att ge dem befogenheter och stärka deras position i klassrummet. Lärare som har goda relationer med sina elever har lättare att skapa ordning i klassrummet. Mindre grupper samt att hjälp och stöd ska sättas in så tidigt som möjligt.


Debatten var ett led i utbildningen för högstadieeleverna inför kommande skolval. Foto: Johan W Jönsson


Laholmspartiets Bertil Johansson:

– Min uppgift som politiker se till att det finns pengar och möjligheter för skolverksamheten att bygga ut där det behövs. För att få ett bra underlag vill jag göra en total genomlysning av alla grundskolorna i Laholm för att se vad det gjorts för fel i vissa hänseenden.

Miljöpartiets Margareta Lindgren:

– Eleven i centrum. Ni har rätt till att få en bra utbildning i skolan men ni måste ta tillvara på den. Man ska möta varje elev på sin plats men det måste lärarna ges möjlighet att göra. Då behövs det också mer resurser. Det behövs mer samarbete med elever, lärare, skolledning och föräldrar. Samarbete på alla plan. Det ska vara roligt att gå i skolan. Man ska lära för livet och någonstans se att man gör det för sin egen skull.

Liberalernas Margaretha Jonsson:

– Det är viktigt att det skapas regler och rutiner som både elever och lärare känner sig hemma med. Därför tycker jag att det är så bra att det nu finns fasta strukturer för hur man får ha sin mobiltelefon till exempel. Relationen mellan elev och lärare är också väldigt viktig och att kringpersonalen utöver lärare finns på plats. Samt att fler vuxna syns ute i korridorerna.

Kristdemokraterna tvingades lämna återbud med kort varsel på grund av sjukdom.

Jessica Olsson var nöjd efter debatten som tog knappa timmen. Det blev ungefär så som hon hade tänkt sig. Det är inte första gången det är en debatt inför val på Lagaholmskolan.

– Däremot var det första gången som jag höll i en och jag tycker att det gick ungefär som förväntat. Det var inte meningen att eleverna skulle ställa frågor. De skulle se hur en debatt går till.

Eventuella frågor till politikerna hade eleverna möjlighet att ställa i centralhallen efter debatten.

Den 6-7 september anordnas ett skolval på Lagaholmsskolan. Debatten var en förberedelse inför detta. Den 5/9 hålls skolval på Våxtorpsskolan och den 6/9 på Veingeskolan.


SO-lärarna Jessica Olsson och Mikaela Tärnås höll i debatten. Foto: Johan W Jönsson