Klik venligst
SKOLA 2023-05-05 KL. 15:21

Osbeckselever tvåa i riksfinal för innovationer

Av Johan W Jönsson

Nyligen uppmärksammades framgångsrika elever på Osbecksgymnasiet med tårta av kommunledningen. Nu har de varit på riksfinal i Stockholm och där kammade de hem en andra plats.
– Vi ser med stolthet på de framsteg som våra elever gör under utbildningen och framgångarna i den nationella tävlingen är ytterligare ett kvitto på detta, säger Charlotta Eroldsson, rektor Osbecksgymnasiet.

Osbeckselever tvåa i riksfinal för innovationer
Smartlock blev tvåa i riksfinalen i Blixtlåset. Axel Wesslén, Oliver Roos, Alan Hamoud och Sabina Holgersson prisades med 5 000 kronor. Foto: privat

Blixtlåset är en nationell tävling för innovation. Smartlock och SparaBlue kvalificerade sig till riksfinalen genom att sluta etta respektive trea i regionfinalen.

Smartlock har skapat ett lock som Räddningstjänsten kan att sätta på dagvattenbrunnar. Locket hindrar förorenat släckvatten att rinna ner i brunnarna vid släckning av till exempel bilbränder.

– Det handlar om att skydda våra dagvattensystem utifrån räddningstjänstens perspektiv. Vi har skapat en form av brunnstätning som spänns ovanpå brunnslocket, säger Axel Wesslén.

Då det alltid är fall ner till brunnen kan släckvattnet samlas och pumpas upp. Idag använder räddningstjänsten en form av pressening som inte fungerar perfekt.

– Locket flög hos juryn - de tyckte om det! Räddningstjänsten tycker att vår lösning är bra och vill gärna använda den, säger Wesslén som går profilen risk och säkerhet där han fick idén.

Wesslén har skapat locket tillsammans med sina kollegor Alan Hamoud, Sabina Holgerson och Oliver Roos i Smartlock. Blixtlåset vänder sig till teknikelever i årskurs två.

Det var 22 bidrag som tävlade i riksfinalen på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Där fick även Spara Blue ett extrapris för bästa miljöinnovation.

SparaBlue har tagit fram ett system för att kunna använda vatten från duschning till toalettspolning. De kom trea på regionfinalen i Blixtlåset.

– Vi vill spara på det drickbara vattnet. I en toalett spolar man ner dricksvatten och vår idé är att återanvända duschvatten som toalettvatten, berättar Harry Nilsson.

Vattnet från duschen samlas under duschkabinen eller badkaret och pumpas till en tank som står bredvid toalettstolen. I tanken finns flottörer som känner av vattennivån.

– Många tyckte att det var en bra idé. Det var även några som nyligen renoverat sitt badrum som sa att de ville haft vårt system. Så det var kul!, säger Harry.

I laget ingick utöver Harry Nilsson även Edvin Aronsson, Hugo Johansson och Erik Gullander.

Smartlock fick 5 000 kronor för andraplatsen i riksfinalen. De fick samma summa för vinsten i regionfinalen.


Edvin Aronsson, Erik Gullander, Hugo Johansson och Harry Nilsson i SparaBlue fick ett extrapris för bästa miljöinnovation på siksfinalen i Stockholm. Foto: privat