Klik venligst
SKOLA 2024-03-08 KL. 16:28

Oppositionspolitiker får inte komma på dialogmöte

Av Johan W Jönsson

På måndagskvällen hålls dialogmöte med föräldrar till barn på nedläggningshotade Ahlaskolan. På mötet finns bland annat skolchef Richard Mortenlind och utbildningsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) med. Anna Lövenbo (MED), ledamot i utbildningsnämnden får dock inte komma.
– Åke säger att han inte vill ha en politisk debatt, men det är inte därför jag vill vara med. Vi ska fatta ett viktigt beslut och jag vill ha insyn, säger Lövenbo.

Oppositionspolitiker får inte komma på dialogmöte
Anna Lövenbo (MED) som sitter med i utbildningsnämnden får inte komma på dialogmötet för föräldrarna med barn på nedläggningshotade Ahlaskolan. Foto: privat/Johan W Jönsson

Föräldrardialogen hålls på Campus Laholm. Målsmän till barn på Ahlaskolan ska få information och samtidigt ges möjlighet att ställa frågor till utbildningsförvaltningens chefer.

– Jag frågade Åke om jag var välkommen och det var jag inte. Jag vill få förstahandsinformation om vad föräldrar på skolorna tycker och vilka svar de får, säger Lövenbo.

Hon sitter med i utbildningsnämnden i oppositionspartiet Medborgerlig samling, som vill ha kvar skolorna i Ahla och Genevad. Det vill även merparten av övriga partier i opposition.

Anna Lövenbo ger inte upp. Hon kommer att undersöka andra möjligheter att kunna närvara som åhörare vid föräldradialogerna. Dagen efter (12/3) är det dialog för Genevadselevernas föräldrar.

– Hittar jag inget annat sätt kanske jag plankar in. Ingen har informationen idag. Jag vill ha fakta och jag vill ha rätt underlag. Idag vet jag ingenting. Jag är vilse, säger Lövenbo.

– Därför vill jag att vi som sitter i nämnden ska ha rätt att sitta med på ett sådant här dialogmöte. För att höra vad föräldrar som har barn på skolorna tycker och tänker, fortsätter hon.

LT har pratat med Åke Hantoft och han bekräftar att Anna Lövenbo ställt frågan och att han sagt nej till hennes medverkan på grund av att han inte vill ha någon politisk debatt.

Kan hon inte sitta med som åhörare?

– Nej, detta är ett dialogmöte för vårdnadshavare. Inte för allmänheten eller politiker, säger han.

Men du som ordförande är med?

– Det är klart att jag som ordförande är med som företrädare för utbildningsnämnden, på den politiska sidan.

Pressen är inte heller välkommen?

– Det är ni nästan alltid, men nej, inte denna gången. Är det någon vårdnadshavare som säger nej så är det nej. Vi ska kunna ha en öppen dialog där man förhoppningsvis säger vad man tycker.

Åke Hantoft (C) är med vid föräldrardialogerna som ordförande i utbildningsnämnden. Inga andra politiker är dock välkomna. Foto: Rickard Gustafsson

Nämndens vice ordförande Bo Tengqvist (S) ska inte närvara vid föräldradialogerna. Han ser dock inga större problem med att nämndsledamöter sitter med som åhörare.

– Jag ska inte vara med. Detta är en information och en dialog. Den kommer sedan i nämnden och den kommer i fullmäktige. Där tror jag inte att jag kommer att vara tyst, säger Tengqvist.

– Har vi hela nämnden med så kommer det att fladdra hur mycket som helst. Det här klarar tjänstemännen ihop med Åke utan övrigas inblandning. Det ska vara tydligt och rakt.

Men att sitta med som åhörare?

– Det vet jag inte, men det tror jag inte är några problem. Det här handlar om att plocka in åsikter från föräldrarna. Det är inte alls säkert att det blir som förslaget, avslutar Tengqvist.

Sannolikt kommer uppretade och oroliga föräldrar att peppra utbildningsförvaltningen med frågor. Då utredningen inte är klar är dock den stora frågan hur tydliga svar som kommer att ges.

När lokala medier nyligen träffade Åke Hantoft och Richard Mortenlind gavs besked att skolutredningen kommer att bli offentlig omkring den 20 mars och där kommer svaren.

– Det är en pågående utredning. Dialogen med vårdnadshavarna är en del av det som tas med i beslutsunderlaget. Vi kan inte ha ett beslutsunderlag utan dialogmöten, säger Hantoft.

Utöver Åke Hantoft medverkar även utbildningschef Richard Mortenlind och skolchef Daniel Josefsson vid dialogmötena på Campus Laholm och i Veingeskolans matsal.