Klik venligst
SKOLA 2023-11-15 KL. 06:02

Öppet hus på Osbeck lockade många

Av Johan W Jönsson

Mellan 150 och 200 niondeklassare och vårdnadshavare besökte Osbeckgymnasiet under skolans öppna hus. Det är betydligt fler än i fjol. Kanske kan delar av det stora intresset tillskrivas att Osbeck nyligen rankades som Hallands fjärde bästa gymnasieskola.

Öppet hus på Osbeck lockade många
Det naturvetenskapliga programmet visar hur man snabbfryser glass med hjälp av kolsyra. Foto: Jon Brooks

Det är företaget Ednia som rankat de olika gymnasieskolorna i Halland. Den baseras bland annat på elevernas resultat, andel behöriga lärare, hur många som tar examen samt som får jobb efter.

Det var en strid ström ungdomar och föräldrar som togs emot av skolans rektorer i den luftiga entrén under det öppna huset på Osbecksgymnasiet.

De potentiella eleverna kunde sedan fritt vandra omkring i skolans lokaler där de fick möta såväl lärare som nuvarande elever. Det informerades om program och olika möjligheter.

I de olika klassrummen kunde elever få en inblick i hur det är att gå på respektive program. På det naturvetenskapliga programmet visades det hur man kan snabbfrysa glass med hjälp av kolsyra.

Barn- och fritidsprogrammet hade satt upp sitt tält och på det industritekniska programmet visades maskinerna upp. Teknikcollage, KomTek och elevrådet fanns också på plats.

Läraren Emma Mattsson berättar om Osbecksgymnasiet på skolans öppna hus. Foto: Jon Brooks

På Osbecksgymnasiet kan eleverna lägga till en profil till sitt program. Till exempel fotboll, risk och säkerhet samt film- och media. Lärare berättade och besvarade frågor kring de olika profilerna.

Ett antal av skolans UF-företag tog chansen att visa upp sina produkter och affärsidéer för besökarna under dagen. Dessutom bjöds det på såväl korv med bröd som på bullar.

För den som även efter öppet hus är osäker på sitt framtida gymnasieval erbjuds möjligheten att ”skugga” på ett eller flera program. Då får man prova på att vara elev på skolan för en dag.

Peder Skrivares skola i Varberg rankas som bästa gymnasieskola i Halland följt av Kattegatsgymnasiet och Sturegymnasiet i Halmstad.

Osbecksgymnasiet i Laholm kvitterade alltså ut en fin fjärdeplats i rankingen. Ednia hämtar sitt underlag från Skolverket, Statistiska centralbyrån och skolinspektionen.

Maskinerna på det industritekniska programmet visades upp. Foto: Jon Brooks