Klik venligst
SKOLA 2024-03-11 KL. 17:39

Ombyggnad av Veingeskolan inte klar till skolstart

Av Rickard Gustafsson

Om förslaget att avveckla Ahla- och Genevadsskolan går igenom är tanken att eleverna från Genevad redan i höst ska beredas plats på Veingeskolan. För det krävs en ombyggnad och fler klassrum, men den kommer inte vara klar till skolstarten i augusti.
– Vår bedömning är att vi kan hantera situationen ändå, säger Richard Mortenlind, chef för utbildningsförvaltningen.

Ombyggnad av Veingeskolan inte klar till skolstart
Om politikerna i kommunfullmäktige i slutet av april ställer sig bakom avveckling av Genevadsskolan hinner inte ombyggnaden av Veingeskolan bli klar till terminsstarten i höst. Foto: Rickard Gustafsson

Just nu pågår en utredning om hur Laholms kommun ska organisera sina grundskolor i framtiden.

Som bekant finns det ett förslag om att F-3-skolorna i Ahla och Genevad ska läggas ned och att eleverna från och med i höst flyttas till Parkskolan respektive Veingeskolan.

För att kunna inrymma eleverna från Genevad behöver Veingeskolan byggas om. Planen är att effektivisera ytan där det nuvarande biblioteket huserar, komma bort från tillfälliga paviljonglösningar, och bygga två nya klassrum, tre grupprum och ett nytt mindre skolbibliotek.

Skolbiblioteket ska flyttas och byggas upp på annan plats inom Veingeskolans väggar. På det sättet kan man utnyttja ytorna mer effektivt och skapa ytterligare två klassrum och tre grupprum. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunfastigheter har lämnat över en förstudie till kommunstyrelsen och ombyggnaden beräknas kosta 4,5-5 miljoner kronor.

– Vi ska göra om det på ungefär samma sätt som vi gjorde i Våxtorp. Vi hoppas att vi får beslut direkt nu av kommunstyrelsen i mars så vi att vi kan sätta i gång så fort som möjligt, säger Roland Gottfridsson (C), ordförande i Laholmshem/Kommunfastigheter.

Men hinner man färdigställa lokalerna till skolstarten i augusti?

– Nej, det tror jag inte. Men utbildningsförvaltningen säger att man ska klara det ändå under några månader, säger Roland Gottfridsson (C).

Något besked om när ombyggnaden är färdig kan Gottfridsson inte svara på.

– Vi ska göra det inom de ramavtal vi har. Men det har såklart också att göra med när entreprenörerna kan, men målsättningen är att göra det så fort det går.

Richard Mortenlind, chef för utbildningsförvaltningen, anser att det varit önskvärt att skolombyggnaden hade varit färdig till terminsstarten, men berättar att skolan kan lösa situationen under övergångsperioden. Foto: Rickard Gustafsson

Richard Mortenlind, chef för utbildningsförvaltningen, har inget tydligare besked att ge men säger att det kommer lösas med befintliga lokaler.

– Vi har stämt av med skolans rektor och vår bedömning är att vi kan hantera situationen ändå. Hur det går till är en planeringsfråga som skolan själv tar fram, exakt hur kan jag inte svara på, säger Richard Mortenlind.

Mortenlind uttrycker, om skolrockaden blir verklighet, att det naturligtvis hade varit önskvärt att ombyggnaden var klar när eleverna kommer. Han tycker dock att förstudien visat att ombyggnadsförslaget är en bra lösning – långsiktigt.

– Tillfälligt blir det såklart inte bäst tänkbara kvalitet, för det blir det först när vi har lokalerna tillgängliga. Men under en övergångsperiod så är ändå bedömningen att vi ska kunna hantera det, men vi har markerat från förvaltningens sidan att vi är angelägna om att det sker snarast möjligt.