SKOLA 2021-11-15 KL. 11:30

Nya Skottorpsskolan redo att möta eleverna

Av Peter Jakobsson

I januari 2019 togs beslutet i kommunfullmäktige att bygga nya Skottorpsskolan och riva förskolan Mumindalen. Runt ett år senare började bygget av den stora skolan med förskola som nu står klar och väntar på att bli använd.

Nya Skottorpsskolan redo att möta eleverna
Nya Skottorpsskolan är färdigbyggd.

Från vecka 47 kommer matsal och personalutrymmen i den nya skolbyggnaden börja användas. Sedan kommer eleverna att flytta in i etapper.
– Alla elever kommer ha flyttat in i nya skolan innan jullovet, utlovar Dan Hagström som är projektledare för skolbygget på Laholmshem.

Förskolan som varit evakuerad till Vallberga flyttar in i mellandagarna.
– Efter jullovet ska alla förskolebarnen vara på nya förskolan. Då kommer vi ha en invigning av skolan.

Den gamla skolan är byggd för endast en parallell per årskurs men redan nu är det fler årskurser med två paralleller och det är trångt. Nya skolan är nästan 5500 kvadratmeter och är byggd för 320 skolelever och 80 förskolebarn.
– Det är drygt 200 elever i skolan nu så det finns marginal i nya skolbyggnaden men det byggs mycket i upptagningsområdet. Det byggs på Haga och det fortsätter växa i Allarp, Skummeslöv och Skottorp, konstaterar Laholmshems VD Peter Johansson.


Den centrala trappan mellan våningarna är ett konstverk i sig.


Nya skolbyggnaden är ett passivhus byggt enligt normerna för FEBY Guld som är en svensk passivhusstandard som fokuserar på väldigt låga energiförbrukningstal.
– Ett resultat av det är att man bygger färre men större fönster. Även byggnadsformen är utformad med tanke på att skolan ska vara energieffektiv, berättar Dan.

I nya skolan är det tre avdelningar, F-1, 2-3 och 4-6. I bottenplan på skolan norra del är det hemvist för förskoleklass och ettorna. På över plan hemvist för tvåor och treor. Varje hemvist är planerad för 80 till 120 barn. Skollokalerna är utformade enligt hur skolverksamheten vill jobba idag.
– Det är klassrum med tillhörande angränsade grupprum och ateljé, det finns bra förvaring och diskbänk. Skolan jobbar med att kunna utnyttja lokalerna på bästa möjliga sätt. Undervisning bryts numer upp mycket så de använder både klassrum, grupprum och andra utrymmen för att studera.

På plan två centralt i bygganden finns skolans mediatek som är en modern version av bibliotek.
– Det är ju inte bara böcker längre utan fler olika medier som erbjuds.

Hemvisten för klass 4-6 ligger på andra planet i den södra ändan av fastigheten. Här är det gult och orange som accentuerar väggar och skåp.
– Här är det lite annorlunda planlösning då undervisningen bedrivs lite annorlunda mot de lägre klasserna. Även här är det två paralleller.

Till den nya matsalen finns ett helt nytt tillagningskök. Alla maskiner är nya och redo att tillaga upp till 600 portioner per dag. I matsalen ryms runt 150 personer och i kanten finns en liten scen.
– Tanken är att matsalen ska kunna användas till mer än bara att äta i. Scenen med den lilla logen intill möjliggör för fler användningsområden, säger Dan.

Förskolan finns i bottenplan i södra delen av byggnaden. Att förskolan är hopbyggd med skolan är ett nytt grepp i Laholm. Fyra avdelningar ryms tillsammans med personalutrymmen. Avdelningarna är spegelvända varandra och det är olika färgaccentuering som gör att man förstår var man är. Till förskolan finns en egen inhägnad utegård.
– Nu är det byggt för fyra förskoleavdelningar men det är gjort så att det skulle gå att bygga om till skollokaler om förskolan i framtiden skulle flytta så kan skolan växa i befintliga lokaler, förklarar Dan.

Vid utformningen av lokalerna lades även fokus på akustiken för att få en behaglig arbetsmiljö på skolan.
– Vi har jobbat med akustiker som sett till att buller och störande ljud minimeras. Det har varit med fokus i klassrummen där man kan se de akustikdämpande panelerna men även ute i korridorer.

Lås, belysning och ventilation går att styra intelligent. Hela skolan är nyckelfri, det kommer inte lysa där det inte behövs och inga rum kommer vara upplysta i onödan. Ventilation styrs beroende på hur folk nyttjar lokalerna.

Skolan värms upp med bergvärme som även ger möjlighet att producera kyla under sommartid. Planerat är även att sätta upp solceller på taket. Det är bland annat möjligt genom att skolbygget blev billigare än budgeterat. Bygget, inkluderat renovering av gamla skolan, var budgeterat till 164 miljoner men ser ut att stanna på 156 vilket är en besparing på 8 miljoner.
– Detta har kunnat ske genom samverkan med entreprenören, verksamheten och vi som beställare. Vi har varit väldigt noga med materialval för att hålla kvalitet men inte onödigt dyrt. Men det är många bäckar små som gjort att det blev billigare i slutändan, säger Peter Johansson.

Hela besparingen kommer inte gå till solceller och möjligt är att solceller hade tillkommit i framtiden även om inte besparingen gjorts.
– Besparingen möjliggjorde att vi tittar på att sätta upp det redan i denna fas, politiken har varit väldigt positiva till att sätta solceller, säger Dan.

Storleken på solcellsanläggning har de inte bestämt än.
– Vi kommer sätta det som behövs för skolbyggnaden, inte för att överproducera, säger Dan.

Hållbarhetstänket har varit genomgående i hela bygget. Klassificeringen FEBY Guld gör att de måste hålla energiförbrukningen nere men i bygget ville de även vara hållbara.
– Att bygga en skola med ett hållbarhetsperspektiv var viktigt för oss, det inkluderar då många delar, säger Peter.

Teglet på byggnaden kommer från Randers tegel och är tillverkas med en lägre temperatur och därmed ett lägre CO2-avtryck i tillverkningen.
– Vi är en av två större byggnader som detta än så länge. Ett miljövänligare tegel helt enkelt, säger Dan.

På utegården mellan skollokalerna är det flera nya utemiljöer.
– Hela utegården är ny, endast några saker som återanvänts, bland annat gagabollrinken. Det var förut mest bara en grusad yta. Sen finns det en fantastisk utemiljö bakom skolan. Så fort skolan har flyttat över till nya lokalerna kommer paviljongerna att försvinna och då ska vi bygga en mulitarena, förklarar Dan.

Eleverna både på skolan och förskolan är superpeppade på att få komma in i lokalerna.


Bodil Claesson har jobbat som lärare i 45 år men aldrig tidigare varit med om att få jobba i en helt nybyggd skola vilket hon ser fram mot.


Även lärarna är sugna på att få komma in i nya skolan och bedriva sin verksamhet.
– Det ska bli jättekul att komma in i den nya skolan, säger Bodil Claesson som jobbat som lärare i 45 år men aldrig tidigare varit med om att få jobba i en helt nybyggd skola.
– Vi har fått vara med under hela resan, haft brainstorming och diskuterat med arkitekter. Vi är taggade och barnen med.

När nya skolan är igång kommer den gamla skolans lokaler renoveras och byggas om för att innehålla specialsalar som slöjd och musik samt förbättrade lokaler för elevhälsan.
– Den gamla skolan ska vara färdigrenoverad sommaren 2022, förklarar Dan.