Klik venligst
SKOLA 2022-08-25 KL. 13:32

Nya Lagaholmsskolan ska kunna ta emot 800 elever

Av Johan W Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden kompletterar förstudien till den nya Lagaholmsskolan med elevantal. Den nya skolan ska kunna ta emot upp till 800 elever, om nämnden får som den vill.

Nya Lagaholmsskolan ska kunna ta emot 800 elever
Här ska nya agaholmsskolan ligga. Den nya skolan ska kunna ta emot upp till 800 elever. Foto: Johan W Jönson/arkiv

Bun föreslog innan sommaren kommunstyrelsen att fatta beslut kring förstudie för en ny högstadieskola Laholm.

– De tre kommunråden kom tillbaka till oss och förklarade att vi måste komplettera med elevantal. Så att vi vet ungefär hur stor skola vi vill ha, säger Bun-ordförande Åke Hantoft (C).

Idag rymmer Lagaholmsskolan mellan 400 och 450 elever. Särskolan och resursskolan kommer komma till när den nya skolan byggs.

– Då är vi uppe i 450-500 elever. Sedan tar vi höjd för befolkningsutvecklingen i centrum och vid kusten. Då räknar vi med mellan 600 och 800 elever, säger Hantoft.

Det är med i förestudien att hänsyn ska tas till om beslut fattas om nya områden och om upptagningsområdena behöver ändras.

– Vi vet ju redan idag att Våxtorpsskolan är knökfull. Tar man hänsyn till det antalet också så blir man nog inte tvingad att sätta upp paviljonger där. Beslut om en ny skola hastar.

– Det går inte att gå runt Lagaholmsskolan. Den måste lösas först. Sedan kan man titta på andra lösningar för gymnasiet, Våxtorp, Veinge eller en kustskola. Annars sitter vi i en rävsax, säger Hantoft.

Nu är kompletteringen inlämnad till kommunstyrelsen. Det återstår att se om beslut fattas i september eller först i oktober då valet är avklarat.


Åke Hantoft (C) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun. Foto: Johan W Jönsson/arkiv