SKOLA 2022-06-01 KL. 17:02

Ny högstadieskola kan bli verklighet

Av Johan W Jönsson

Sedan Våxtorpsskolan stod klar 1986 har Laholms kommun inte byggt någon ny högstadieskola. 36 år senare är det dags att snegla åt det hållet. Barn- och ungdomsnämnden vill ha en ny Lagaholmsskola. ”Det ska bli mycket intressant att se om vi kan nå politisk koncensus kring detta”, säger nämndsordförande Åke Hantoft (C).

Ny högstadieskola kan bli verklighet
En lämplig plats att börja bygga nya Lagaholmsskolan kan vara parkeringen i anslutning till den gamla skolan. Det var där som covidtesterna gjordes under pandemin. Foto: Johan W Jönsson

På det senaste nämndsmötet var förstudien uppe som ett informationsärende. Vid nästa sammanträde är det dags att fatta beslut om förstudie kring en ny högstadieskola.

Lagaholmsskolan är gammal och sliten. Den stod klar redan 1968 och invigdes året därpå. Då var det kommunens enda högstadieskola.

Veingeskolans högstadium var inflyttningsklart 1979 och Våxtorpsskolans sju år senare. Kommunen växer och snart räcker inte de tre skolorna till längre.

– Vi ser på elevantalet framåt att det är precis så att vi klarar av det med skohorn. Veinge och Våxtorp är fulla. Det finns ett fåtal platser på Lagaholmsskolan, säger Hantoft.

– Platserna kommer inte att räcka längre än till -26, -27 och då är det ganska viktigt att det finns något nytt på gång. Det finns en samstämmighet i nämnden att ha fokus på Lagaholmsskolan.

Det gjordes en underhållsinvestering och uppfräschning av ytorna på skolan 2017. De beräknades vara fem år framåt och nu har det gått fem år.

Det finns ett stort underhållsbehov gällande energi, el, VVS och ventilation. Det skulle krävas en mycket stor investering och bedömningen är att den inte går att genomföra med elever på plats.

– Nu gäller det att få någon form av politisk konsensus kring detta. Vi fick i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till nästa nämndsmöte, säger Hantoft.

– För egen del hoppas jag på otroligt bred uppslutning kring en ny Lagaholmsskola i kära Laholms kommun. Det vore att sätta världens största kryss i taket.


Barn- och ungdomsnämndens ordförande Åke Hantoft (C) hoppas på en bred politisk uppslutning för en ny Lagaholmsskola. Foto: Johan W Jönsson


Tanken är att bygga nytt för att sedan riva. Det finns möjligheter att börja bygga på parkeringen bredvid skolan där covidtester gjordes under pandemin.

– Det är en otrolig skillnad på att bygga nytt och sedan riva än att göra tvärtom. Ekonomiskt är det en bra situation. Enligt inventeringarna som gjorts finns det utrymme på tomten.

– Den befintliga platsen är vårt centrum för skola i Laholm. Det finns kanske någon som vill göra något annat men då får de hosta fram pengarna också, säger Hantoft.

Han säger att det är lämpligt att den nya högstadieskolan ligger i anslutning till Sparbanksvallen och Folkhälsocentrum samt där det redan finns logistik för trafik.

– När man plockar fram alltihopa tror vi nog att det är det lämpligaste stället. Det går att börja bygga på parkeringen, och då även på höjden. När den delen är klar flyttar man dit elever.

– Sedan kan man riva en bit av den befintliga byggnaden, bygga nytt och flytta dit. Så gör man så under ett par tre år. Jag är inte byggtekniker men det är så snacket har gått, säger Hantoft.

Vid Barn- och ungdomsnämndens junisammanträde fattas beslut om nämnden vill att kommunstyrelsen ska göra en bedömning och sätta igång en förstudie.

– Det kan bli intressant att se hur det går, detta valets år 2022, avslutar Åke Hantoft.


Gamla Lagaholmsskolan är utdömd och räcker snart inte till längre. Kommunen växer och det behövs fler högstadieplatser. Foto: Johan W Jönsson