Klik venligst
SKOLA 2023-05-25 KL. 14:53

Ny förskola i Laholm tros stå klar 2025/2026

Av Rickard Gustafsson

Den planerade förskolan mellan Glänningeskolan och Glänninge sjö är beställd. Kommunstyrelsen klubbade köpordern som kommer skapa barnomsorg för 160-200 barn. Bygget tros vara klart runt årsskiftet 2025/2026.
– Det blir kommunens största förskola när den väl står på plats, säger Ove Bengtsson (C).

Ny förskola i Laholm tros stå klar 2025/2026
Ungefär så här kommer den nya förskolan på Glänninge-området att se ut. Skiss: Horisont Arkitekter

Kommunstyrelsen beställde våren 2022 en förstudie för bygget av en ny förskola på Glänninge-området i Laholm.
Den är planerad att ersätta Sjökulla förskola och den förskola som tidigare var tänkt att byggas i det blivande bostadsområdet på Östra Nyby.

Bakgrunden till beslutet är att politikerna vill ta höjd för en växande befolkning som går i takt med kommunens framtidsvision med målet om 30 000 invånare år 2040.

Förutom ett ökat behov av förskoleplatser ska bygget också ses i perspektivet att flera förskolor i Laholm har passerat bäst före-datum.
– De håller inte måttet längre. Sjökulla är undermålig och kanske den som drabbats mest och haft problem med mögel, säger kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C), .

I januari ställde Barn- och ungdomsnämnden sig bakom och nu har även kommunstyrelsen sagt ja. Socialdemokraten Kjell Henriksson tycker att valet av plats är bra.
– Det är större fördelar att lägga den vid Glänningeskolan. Det underlättar för föräldrar som kan lämna och hämta barn på samma ställe.


Kommunstyrelsens vice ordförande, Kjell Henriksson (S), tycker att platsen för den blivande förskolan är bra. Foto: Rickard Gustafsson


Förskolan ska byggas i två plan och blir 2 140 kvadratmeter stor. Den kommer inrymma åtta avdelningar och ger plats för upp till 200 barn.
– Det blir kommunens största förskola när den väl står på plats, säger Ove Bengtsson (C).

När förstudien presenterades av Kommunfastigheter strax innan jul låg prislappen på 85,6 miljoner kronor. Kostnadsberäkningen ligger fast enligt vd Peter Johansson.
– Den kraftiga ökningen på byggkostnader skedde under 2022 och därefter har det stannat av. Jag tror att de pengar som vi anger i förstudien ska hålla, sen reserverar vi oss alltid för saker som kan uppstå i ekonomin.

Enligt Johansson startar arbetet med projektering och upphandling i höst.
– Jag har svårt att tänka mig att vi hinner påbörja innan sommaren. Men rullar allting på, och inga upphandlingar överklagas, så tar det 2 till 2,5 år innan den är klar och kan tas i bruk.


Den nya förskolan kommer ligga granne med Glänningeskolan i riktning mot Glänninge sjö. Foto: Rickard Gustafsson


En av utmaningarna med bygget är att det inte går att borra bergvärme, på grund av närheten till Glänninge sjö. Därför tvingas man hitta en annan energilösning och det har diskuterats om gas.
– Ytterligare en utmaning är att tomten är ganska kuperad, så det blir en kuperad utemiljö. Eller pulkabacke som jag kallar det, det låter roligare för barnen, säger Peter Johansson.

Beslutet om förskolebygget ska tas i kommunfullmäktige, men bör bli en ren expeditionshistoria då partierna i kommunstyrelsen var helt eniga.