SKOLA 2022-01-24 KL. 14:10

Nu kan lärare undervisa elever i skolan hemifrån

Av Johan W Jönsson

Läget är ansträngt inte bara på kommunens grundskolor. Även gymnasieskolan är hårt drabbad när det gäller covid-19. Därför har nu ett ordförandebeslut fattats kring att lärare som måste vara hemma kan undervisa elever i klassrummet hemifrån.

Nu kan lärare undervisa elever i skolan hemifrån
Ett ordförandebeslut från Ove Benngtsson i kultur- och utvecklingsnämnden gör det möjligt för lärare i karantän att undervisa elever i skolan hemifrån digitalt. Arkivbild

– Både elever och lärare på Osbecksgymnasiet är sjuka och sitter i karantän. Läget är mycket ansträngt och då tvingas man ibland att fatta lite okonventionella beslut, säger kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Sitter en lärare i karantän ska denne kunna undervisa sina elever som är på plats i skolan hemifrån digitalt.

– Det är lite unikt i sig att man kan göra så. Men man får försöka att göra det bästa av situationen så att eleverna ska få sin utbildning. Det här är ett sätt för att kunna fortsätta att bedriva undervisning i den situation som nu uppstått med hög frånvaro, säger Bengtsson.

Har det använts?

– Det har använts vid ett fåtal tillfällen hittills. Och egentligen är det inte konstigt. Det räcker ju att en familjemedlen är sjuk så får hela familjen stanna hemma. Även om man lättat lite på karantänsreglerna nu, säger Bengtsson.

Ordförandebeslutet gäller fram till april. Fram tills dess kan nu rektor på skolan själv avgöra när metoden ska användas för att undervisning ska kunna bedrivas.


Ove Bengtsson (C) är ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson/arkiv