SKOLA 2022-06-24 KL. 00:46

Nämnden vill se ny högstadieskola i centrum

Av Johan W Jönsson

Barn- och ungdomsnämnden vill se en ny Lagaholmsskola på befintlig plats. Det står klart efter det senaste nämndssammanträdet. Moderaterna reserverade sig. Nu är det upp till kommunstyrelsen att fatta beslut om en förstudie. ”Vi vill få fart på det här. Vi vill verkligen att det händer något”, säger Barn- och ungdomsnämnden andre vice ordförande Bo Tengqvist (S).

Nämnden vill se ny högstadieskola i centrum
Anita Fasth (M), Åke Hantoft (C) och Bo Tengqvist (S) är förste vice ordförande, ordförande respektive andre vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Foto: arkivbilder

Laholms Tidning har tidigare skrivit om förslaget om att bygga en ny Lagaholmsskola intill den gamla skolan som är uttjänt. När Barn- och ungdomsnämnden sammanträdde kunde beslut fattas kring att skicka vidare frågan till kommunstyrelsen som i sin tur ska fatta beslut om en förstudie.

– I tjänsteskrivelsen förordar vi nybyggnation av Lagaholmsskolan. Beslutet i nämnden blir att vi går till kommunstyrelsen och ber dem fatta beslut om en förstudie, säger nämndens ordförande Åke Hantoft (C).

Moderaterna reserverade sig mot beslutet. De hade hellre velat se ett helhetsgrepp där det undersökts vad det skulle kosta att bygga ett nytt campus vid tågstationen samtidigt som högstadiet tar över gymnasiets gamla lokaler.

– Vi yrkade avslag på förstudien till förmån för ett eget yrkande. Vi vill ta en ekonomisk kalkyl och projektering vad det skulle kosta att ställa iordning vårt nuvarande campus till en fungerande högstadieskola, säger nämndens förste vice ordförande Anita Fasth (M).

Hon säger att hennes parti tycker att det är ett så viktigt beslut att de vill adressera det till Kultur- och utvecklingsnämnden då campus ligger under den nämnden. Att det ska finnas en högstadieskola i centrum är Fasth och Moderaterna överens med övriga partier kring.

Bo Tengqvist (S) är andre vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Som gammal rektor berättar han att han har dömt ut den gamla Lagaholmsskolan och han är glad över att det äntligen rör på sig kring kommunens högstadieskolor.

– Med ett nybygge får vi bättre lokaler, bättre utemiljö - det är viktigt om vi ska kunna rekrytera behörig och duktig personal. Problemen vi har beror mycket på att vi inte har personal med rätt utbildning. Beslutet om en ny högstadieskola hastar då problemen växer, säger han.

– Det behöver inte bli någon fördröjning att göra en ekonomisk kalkyl. Det är inte detsamma som att begära en förstudie. Ska vi orka titta på tillväxt och demografi måste vi vara mer visionära. Vi ser att en gymnasieskola mycket väl skulle kunna flyttas till stationen, säger Fasth.

Det finns en detaljplan för Lagaholmsskoleområdet att bygga i mer än en våning och det finns en tomt att bygga på. Dessutom behöver eleverna inte evakueras under byggtiden då man ska kunna bygga och flytta in efter hand.

– Nu är det upp till kommunstyrelsen att fatta beslut kring förstudien. Om det här är möjligt, vad det kommer kosta och storleken. Det är inte Barn- och ungdomsnämndens uppdrag. Vårt uppdrag är att belysa att Lagaholmsskolan inte kommer att fungera i framtiden, säger Hantoft.

Idag går det cirka 450 elever på Lagaholmsskolan. Med tanke på att Laholm växer behövs det plats för fler elever i den nya skolan. Hur många återstår att se. När en ny skola kan börja byggas går inte att slå fast just nu.

Läs mer:

Ny högstadieskola kan bli verklighet

Fasth vill se ett stort reformarbete kring skolan


På bilden syns Lagaholmsskolans skolområde. Inom det rödmarkerade området finns det möjlighet att bygga två, kanske till och med tre våningar. Foto: Laholms kommunDen markerade byggytan är cirka 6 500 kvadratmeter. Byggs skolan i två plan blir det dubbelt så många kvadratmeter. Foto: Laholms kommun