SKOLA 2022-06-09 KL. 12:29

Möllans förskola i Ysby behöver växa

Av Johan W Jönsson

Kommunstyrelsen har sagt ja till planbesked för utökning av Möllans förskola i Ysby. Förskolan är trångbodd och barn kommer att nekas plats inför det kommande läsåret. ”Det är tråkigt att vi får säga nej men det är roligt att vi har en attraktiv förskola”, säger föräldrarkooperativets ordförande Linda Strömberg.

Möllans förskola i Ysby behöver växa
Möllans förskola i Ysby räcker inte till. Det behövs fler platser och nu har kommunstyrelsen sagt ja till planbesked för en utökning. Foto: Johan W Jönsson

Förskolan i Ysby har växt ur sina lokaler och alla de barn som bor i byn kommer inte att få plats inför kommande läsår. Det behövs mer plats och mer plats kan det bli i framtiden.

– Det är jätteroligt att vi har ett högt tryck men tyvärr får vi neka då vi inte har plats till alla som vill söka sig till oss, vilket är jättetråkigt, säger Linda Strömberg.

Det är framförallt förskolan som är trångbodd då den absoluta majoriteten av barnen som börjar skolan kommer från den egna förskoleverksamheten.

– Det hårda trycket är på förskolan och vi måste ha ett visst antal barn för att få ihop elever till skolan. Så vi är helt beroende av våra förskolebarn, säger Linda.

Utökas förskolan måste även skolan växa. Tanken är att bygga en ny förskola på åkermarken på andra sidan skolgården och att skolan ska kunna ta över förskolans gamla lokaler.

– Ambitionen är att öka med fler förskoleavdelningar samtidigt som skolan kan ta över byggnaden mittemot affären, som är en gammal skolbyggnad.

På den senaste kommunstyrelsen sades det ja för ett planbesked kring en utökning av förskolan. Det var en enig kommunstyrelse som okoade. Idag är åkermarken planerad för villatomter.

– Det är jätteroligt att politikerna är positiva till vår byskola och förskola och att de ser vårt behov att växa, säger Linda.

När den nya förskolan ska kunna stå klar hänger på hur lång tid det tar att ändra detaljplanen. ”Så snart som möjligt men vi inser att det är en lång process”.

Idag finns det 65 förskoleplatser på Möllan. Drömmen är att i framtiden ha plats till 90-100 barn.

Hur många barn är det som kommer att nekas plats inför det kommande läsåret?


– Vi har en kö på åtta till tio barn och rektorn jobbar för att kunna placera dem under kommande läsår. Men hur det blir vet vi inte nu. Det kan bli så att vi får neka barn.

– Vår rektor (Christin Nordström) är fantastisk på alla sätt och vis. Hon och personalen är flexibla och försöker verkligen att göra det så bra som möjligt, avslutar Linda Strömberg.