Klik venligst
SKOLA 2023-12-26 KL. 07:02

Mårten och Johan höjer kvaliteten på fritidshemmen

Av Johan W Jönsson

Mårten Petersson och Johan Rudolfsson som är lärare och fritidspedagoger på Mellbystrandsskolan är årets innovationspristagare i Laholms kommun. De prisas för att ha ”ökat till det kollegiala lärandet som i sin tur har medfört en högre kvalité på fritidshemmen”, som det står i motiveringen.
– Först blev vi förvånade och sedan blev vi glada. Vi är väldigt tacksamma över att vi blev nominerade, säger Johan och Mårten.

Mårten och Johan höjer kvaliteten på fritidshemmen
Johan Rudolfsson och Mårten Petersson är årets innovationspristagar i Laholms kommun. Foto: Laholms kommun

De visste om att de hade lyfts fram av sin rektor Eva Karlberg. Men motiveringen fick de se först efter att det stod klart att de skulle få ta emot innovationspriset.

– Eva är bra på att lyfta sådant som fungerar väl. Motiveringen är jättebra! Den sammanfattar det vi gör på ett väldigt bra sätt. Så vi är väldigt tacksamma gentemot vår rektor, säger Johan.

De har samlat sina kollegor på fritidshemmen under olika områden. De har bland annat jobbat med läroplanen och med språkutveckling. Det handlar om att göra undervisningen mer likvärdig.

– Vi har båda jobbat med fritidshemsutveckling sedan tidigare. Vi är ganska vana vid utvecklingsfrågor. Både vi och våra kollegor tycker att fortbildning är viktigt, säger Mårten.

Varför gör man det här?

– För att det finns ett intresse bland våra kollegor och för att rektorerna ser ett behov. Vi vet att fritidshemmet är viktigt och att det behöver utvecklas för att statusen ska höjas, säger de.

Enligt motiveringen står det att arbetssättet ”har resulterat i att vårdnadshavare och barn blivit mera positiva till fritids och därför väljer allt fler barn att vara på fritidshemmen”.

– Det är svårt att veta exakta siffror. Men vi har fått väldigt god respons från föräldrar. Vi upplever att det blir mer värdefullt att vara på fritids när kompetensen ökar, säger Johan.

Att fler barn väljer att vara på fritids innebär i förlängningen att risken för utanförskap bland kommunens barn och unga minskar, står det i den välformulerade motiveringen.

Ska den här satsningen fortsätta?

– Vi har fått klartecken för att köra nästa år också. Man tänker väl ett år framåt hela tiden av hänsyn till budget. Vi fortsätter gärna längre men vi får vara realistiska.

Johan och Mårten lägger tillsammans 30 procent av sina tjänster för att fortbilda 65 anställda på Laholms kommuns samtliga elva fritidshem. Det är tre träffar per termin.

– Kommunen får medel från Skolverket för det här. Med tanke på hur många som får glädje av det vi gör på de här 30 procenten så tycker vår chef att det är mycket för pengarna, säger Johan.

– Innehållet hämtar vi från Skolverket, läroplanen och andra myndigheter som riktar sig mot vår verksamhet. Så det är ganska seriöst, men vi har väldigt kul ihop, fortsätter han.

Mellan träffarna åker de ut på de olika fritidshemmen och följer upp. På så vis kan också gemensamma behov identifieras. Under året har det till exempel jobbats med NPF-diagnoser.

I innovationspriset ingår en prissumma på 10 000 kronor. Eftersom att checken är rykande varm när LT pratar med Mårten och Johan är det inte klart vad de ska göra med summan.

– Vi har inte hunnit tänka så långt ännu. Vi vet att det ska gå till fortbildning av något slag. Det kanske finns andra fritidshem i vår närhet som gör ett bra jobb som vi kan besöka, säger Mårten.

Fotnot: I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Fakta:

Motivering:

"Johan och Mårten har genom sitt arbetssätt ökat till det kollegiala lärandet som i sin tur har medfört en högre kvalité på fritidshemmen. En viktig del i det kollegiala lärande har varit att Johan och Mårten har utbildat och inspirerat många kollegor på fritidshemmen i kommunen, i syfte att göra undervisningen mera likvärdig. Detta arbetssätt har resulterat i att vårdnadshavare och barn blivit mera positiva till fritids och därför väljer allt fler barn att vara på fritidshemmen. Att fler barn väljer att vara på fritids har medfört minskad risk för utanförskap hos kommunens barn och unga"