SKOLA 2022-07-01 KL. 18:25

Många valde Osbecksgymnasiet i första hand

Av Johan W Jönsson

Fler väljer Osbecksgymnasiet i första hand. Nu har platserna inför höstterminen sammanställts och det är bara på Naturvetenskapliga programmet som det är skralt. El- och energiprogrammet är ”smockfullt”. ”Det ser jättebra ut!”, säger Cecilia Ericsson som är skolchef för de frivilliga skolformerna i Laholms kommun.

Många valde Osbecksgymnasiet i första hand
Många av de elever som traskar in genom entrén till Osbecksgymnasiet vid höstterminens start har valt skolan som förstandsval. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

El- och energiprogrammet är populärt. Platserna är fyllda och det är fem elever på reservlistan. Av de som kommit in är det bara en som inte valt Osbecksgymnasiet i första hand.

– Det som är roligast är att El är fullt och att en övervägande majoritet av alla de elever som valt Osbeck valt Osbeck i första hand, säger Cecilia.

På de flesta programmen är det ett högt söktryck. De som sticker ut är El och Industritekniska programmet. Fordonsprogrammet är fortsatt eftertraktat. Liksom Ekonomiprogrammet.

– Samhällsprogrammet är i stort sett fullt. Det är en plats kvar nu. Det kommer alltså bli svårt att välja om, om man ångrar sig.

Det är bara fyra stycken som sökt Naturvetenskapliga programmet. Det är det enda program där det varit lågt söktryck.

– Överlag är det få som söker natur från Laholms kommun, oavsett vilken skola de väljer. Det är svårt att locka elever att söka sig till de naturvetenskapliga områdena.

Till det tekniska programmmet är det 16 elever som sökt och det är ungefär som i fjol. Natureleverna kommer att gå med teknikerna när det fungerar ämnesmässigt.

Går det att säga hur många fler som sökt Osbeck i år?


– Det är svårt att säga exakt då eleverna på introduktionsprogrammet inte är antagna i den här statistiken. I slutansökan jämfört med förra året är det ungefär samma siffra.

– Men tittar man på statistiken på gymnasieantag i Halland ser det väldigt fint ut. Det är under 15 elever av 122 intagna som inte valt Osbeck i första hand, säger Cecilia.

Vad beror det på?


– Det vet jag inte exakt. Men jag tänker att det beror på att man systematiskt jobbat med det här. Osbeck har generellt mindre klasser, närheten lockar och det är bra utbildningar.

Nu är antagningen klar och det är upp till antagna elever att tacka ja eller nej till sina platser. Någon har till exempel sökt en riksutbildning och kan försvinna på grund av det.

– Sedan pågår reservantagningen och under de första veckorna efter terminsstart rör det på sig jättemycket. Innan mitten av oktober är det inte stabilt. Elevantalet kommer öka, spår Cecilia.