Klik venligst
SKOLA 2023-10-23 KL. 06:01

Många miljoner satsas på skola från 1915

Av Rickard Gustafsson

Parkskolan i Laholm ska renoveras och byggas om. Prislappen beräknas till cirka 64 miljoner kronor och bygget ska, om allt går enligt plan, vara klart i mitten av 2026.
– Det klart att det är ganska mycket pengar vi kommer lägga på det här, men jag tycker att vi tagit ett bra beslut, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

Många miljoner satsas på skola från 1915
Parkskolans framtid är säkrad för många år framåt, åtminstone till 2050-2055. Foto: Rickard Gustafsson

Politikerna stod i valet och kvalet om att bygga en ny grundskola i Laholm eller att renovera och bygga om Parkskolan. Valet föll på det sistnämnda.

Det ekonomiska läget i kommunen och kalkylerna för ombyggnad kontra nybyggnad fällde avgörandet.

Kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C) konstaterar att skillnaderna i prislapp mellan ombyggnad och nybyggnad är stor.

– Är det så att vi kan förlänga Parkskolans vara i 25-30 år till så är skillnaden mellan 63,6 miljoner eller bygga en ny skola för nästan 180 miljoner rätt så stor. Vi ska ju bedriva skolverksamhet för pengarna också, inte bara lokaler.

Hyreskostnaden förväntas öka med knappt 2,9 miljoner kronor per år från ungefär 5,3 till cirka 8,2 miljoner.

– Hyran försvinner ju inte om vi bygger en ny skola. Det blir en påse vi får bära med oss om vi inte hittar en köpare som betalar så mycket för fastigheten att det väger upp de här fem miljonerna. Det är knappast troligt eftersom vi måste göra rätt kraftiga renoveringar om det ska göras om till bostäder, menar Bengtsson och påpekar att det då även krävs en helt ny detaljplan.

"Bra beslut", tycker Kjell Henriksson (S) och Ove Bengtsson (C) om 64-miljonerssatsningen på Parkskolan. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Genom lokalanpassningar och ombyggnationer, både invändigt och utvändigt, vill kommunen förlänga skolans livslängd fram till 2050-2055.

– Jag tycker att vi har tagit ett bra beslut här. Vi måste använda de lokaler vi har med tanke på den ekonomi vi har framöver, säger vice kommunrådet Kjell Henriksson (S).

I förstudien som gjorts av Kommunfastigheter, tillsammans med personal och elever, har fokus legat på hur befintliga lokaler ska kunna utvecklas för att minska behovet av att bygga nytt.

Summan av kardemumman blev att det är möjligt att skolan från 1915 kan byggas om till en skola av modernt snitt.

– Förstudien är väldigt detaljerad. Det handlar om både renovering, underhåll, och utbyggnad och alla ytskikt kommer göras om. Vi är överens om att det går att anpassa byggnaderna så att det går att bedriva ändamålsenlig verksamhet, säger Kommunfastigheters vd Peter Johansson.

Under förutsättning att kommunfullmäktige klubbar ärendet gör Johansson bedömningen att projektering och upphandling tar 6-7 månader. Går allt enligt plan kan byggstart ske i mitten på 2024.

– Tanken är att det ska ske i etapper, byggnad för byggnad, men vi räknar med två års byggtid. Om allt går som det ska skulle det kunna vara klart i mitten av 2026, säger Peter Johansson.

Under tiden som ombyggnaden av Parkskolan pågår är planen att mellanstadieeleverna ska gå på Glänningeskolan. Foto: Rickard Gustafsson

Under byggperioden är det såklart omöjligt att gå fram utan att det påverkar arbetsmiljön på Parkskolan.

Förslaget är därför att evakuera mellanstadieeleverna, årskurs 4-6, till Glänningeskolan som i dag har outnyttjad kapacitet. F-klass och årskurs 1-3 stannar dock kvar på Parkskolan men flyttar runt under byggets gång.

– I nuläget är det så vi tänker, men vi har inte detaljplanerat det ännu. Vi behöver göra en ordentlig utredning först, men det är vårt huvudspår, säger Richard Mortenlind, förvaltningschef för barn- och ungdomsnämnden.

Ombyggnaden och renoveringen utesluter inte att det i framtiden kommer behövas ytterligare en ny grundskola i Laholm. Då ligger Blåkullaområdet bra till.

– När Östra Nyby är fullt utbyggt innebär det ett antal nya familjer flyttar in och då behöver vi se över skolsituationen. Om det blir Blåkulla eller någon annanstans kan vi inte säga här och nu, säger Ove Bengtsson (C) och förklarar att de diskussionerna förs inom ramen för den nya översiktsplanen.

Skolan från 1915 ska få ett ordentligt ansiktslyft både in- och utvändigt de kommande åren. Foto: Rickard Gustafsson