Klik venligst
SKOLA 2024-06-12 KL. 17:43

”Kasta allt som inte ska till Parkskolan”

Av Rickard Gustafsson

Containern stod redo på skolgården och personalen på Ahlaskolan var beredda på att ”kasta allt som inte ska till Parkskolan”. Hade det inte varit för Ahla byalag hade konst- och kulturhistoriskt värdefulla saker kunnat hamna på soptippen. Utbildningsförvaltningens lokalstrateg, Svante Dellve, hävdar att personalen aldrig fått ett sådant direktiv och ska nu undersöka var kommunikationen brast.

”Kasta allt som inte ska till Parkskolan”
På onsdagen började tömningen av Ahlaskolan, inte utan viss dramatik. Foto: Rickard Gustafsson

På onsdagen, dagen efter skolavslutningen på Ahlaskolan, började personalen att tömma lokalerna på inventarier eftersom beslut fattats om att avveckla skolan.

Ett rykte hade dock nått Ahla byalag om att lärarna fått order om att slänga allt som inte fanns behov av på Parkskolan.

Byalaget med Ann-Christin Magnusson i spetsen begav sig till skolan tidigt på morgonen för att värna om att kulturhistoriskt värdefulla saker inte skulle gå om intet.

– Det ställdes dit en container medan vi var där och jag frågade lärarna om det stämde att de skulle slänga alla saker som inte skulle till Parkskolan och det sa de att de fått order om, säger Ann-Christin till LT.

Ann-Christin Magnusson är engagerad i Ahla byalag och stark förespråkare för att värna lokal konst- och kulturhistoria. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

Beskedet väckte djup oro över att unika objekt riskerade försvinna för evigt.

– Jag är helt darrig eftersom jag värnar om den lokala kulturhistorien och är med och skriver och har skrivit böcker om den. Jag vet att det finns gott om värdefull konst och kulturhistoriskt betydelsefulla saker på skolan som både museer och lokala hembygdsföreningar skulle vara intresserade av, säger Ann-Christin.

Magnusson åkte raka vägen till Stadshuset för att sträcka upp såväl utbildningsförvaltningen och kulturenheten i ett försök att förhindra det som pågick.

Samtidigt åkte LT ut till Ahlaskolan. Lärarna Jennie Dahlström och Sara Rasmussen bekräftar Magnussons version.

– Direktiven vi fått är att ta med det vi behöver till Parkskolan och sätta lappar på de möbler vi vill ha med. Allt annat ska slängas i containern, säger Sara.

– Det är en anrik skola med otroligt mycket kulturhistoria och vi vet ingenting om vad vi ska spara eller slänga. Det har känts jättefel allting och förfärligt om gamla värdefulla saker slängs, så jag har börjat med att tömma mitt klassrum, säger Jennie.

Jennie Dahlström och Sara Rasmussen håller på att tömma Ahlaskolan på inventarier. De uppger för LT att de fått direktiv att slänga allt som inte ska följa med till Parkskolan. Foto: Rickard Gustafsson

Offentlig konst, däribland en värdefull tavla av konstnären Viking Lanje, kunde ha hamnat i containern om personalen följt de uppfattade direktiven till punkt och pricka. Foto: Rickard Gustafsson

LT får en snabb rundvandring i den över 100 år gamla skolan. I personalrummet finns en mäktig målning från 1954 av den erkänt duktige Köpingekonstnären Viking Lanje vars verk också kan ses på Laholms Sparbank.

På vinden finns all möjlig kulturhistoria sparad från senaste seklet. Bland annat en kista daterad 1869, uppstoppade djur, pedagogiska lärtavlor, kulramar, böcker och mycket mycket annat.

En rovfågel med enormt vingspann och många andra uppstoppade djur finns i gömmorna på Ahlaskolans vind. Fågeln står placerad på en drygt 150-årig kista med texten "Tillhör småskolan, 1869". Foto: Rickard Gustafsson

Från officiellt håll på Laholms kommun förstår man inte hur personalen kunnat uppfatta det som att allt ska slängas.

Lokal- och säkerhetsstrategen Svante Dellve uppger att han under förmiddagen varit på Ahlaskolan och förtydligat för personalen vad som gäller.

– Jag håller i det här och de här direktiven du beskriver stämmer inte. Jag har talat med skolans rektor och den information som gått ut är att man ska packa det man ska ha med sig och primärt städa klassrummet.

Svante Dellve, lokal- och säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen, ska utreda var kommunikationen brustit. Foto: Rickard Gustafsson

Dellve misstänker att det skett någon form av kommunikativt missförstånd och säger att han ska undersöka saken.

– Kommunikation är svårt och hur man tolkar information kan bli lite fel ibland. Det finns en kommunikationsbrist nånstans och den får vi reda ut, men jag är tacksam för att det inte gick så långt att man hann att slänga saker av kulturhistoriskt värde.

Så vad är det som händer nu?

– Det vi gör primärt är att flytta personalens och elevernas materiel som behövs för att de ska kunna börja på sina nya skolor till hösten, eventuellt även vissa möbler. All övrig materiel ska vi gå genom och det börjar vi med efter semestrarna.

– Vi vet att det finns vissa gamla saker som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och gällande det lämnas ansvaret över till kulturenheten på kommunen som besitter kompetensen. Offentlig konst finns på alla skolor och den är dokumenterad och ska tas om hand och lagras till det finns en ny plats att hänga den på, säger Svante Dellve.

Pedagogiska lärtavlor är eftertraktade samlarobjekt i dag. På vinden på Ahlaskolan finns ett stort antal av liknande modell. Foto: Rickard Gustafsson

Jordglober från förra århundradet står sparade på vinden. Foto: Rickard Gustafsson

Böcker från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal finns sparade på vinden på Ahlaskolan. Foto: Rickard Gustafsson