SKOLA 2023-01-10 KL. 11:11

”Inget självändamål att alla går på universitet”

Av Rickard Gustafsson

SCB:s studie visar att en lägre andel av gymnasiestudenterna i Laholm går vidare till högre studier. Siffror som vare sig högsta politikern eller tjänstemannen inom kultur- och utvecklingsnämnden förvånas över. Utbildning och kunskap är viktig men de poängterar att kommunens viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar och verktyg för att studenterna själva ska kunna välja sin egen optimala livsväg.

”Inget självändamål att alla går på universitet”
Kultur- och utvecklingsnämnden har ansvaret för gymnasie- och vuxenutbildningen i Laholm. Ordföranden Gudrun Pettersson (C) och förvaltningschefen Andreas Meimermondt kommenterar SCB:s studie. Foto: Rickard Gustafsson

LT har bett ordföranden Gudrun Pettersson (C) och förvaltningschefen Andreas Meimermondt att ta del av och kommentera SCB:s studie som visar hur många gymnasieelever som pluggar vidare.

Att Laholm ligger långt under riksgenomsnittet kommer inte som en överraskning.
– Det är inte så förvånande siffror för många hittar jobb ändå. Sen är det naturligtvis önskvärt och en politisk viljeinriktning att fler skall studera för det behövs ingenjörer, pedagoger och utbildad personal till en rad andra yrken och det är något man får jobba med under hela grundskolan och gymnasiet. Men man måste ju själv vilja studera och det viktigaste för oss är att alla får den möjligheten, säger Gudrun Pettersson (C).

Analysen som SCB själva gjort pekar ut betydelsen av att ha föräldrar med akademisk bakgrund och geografisk närhet till universitet och högskola.
– Allt det är givetvis något som påverkar ungas livsval, men det är ingen speciellt spännande analys. För vår del spelar det ingen roll om man är man, kvinna eller identifierar sig som någonting annat, har svenska föräldrar eller om man kommit till Sverige senare i livet, utan det handlar bara om förutsättningar. Vårt fokus måste vara att ge alla ungdomar möjligheten att lyckas, säger Andreas Meimermondt.

Meimermondt påpekar att Laholm, rent historiskt, inte präglats av arbetstillfällen som kräver högre utbildning och att det givetvis avspeglas i samhället. För kommunens och skolans del är det viktigt att följa det så kallade ”kompensatoriska uppdraget”.
– Det betyder att vi ska ge alla ungdomar samma chanser att nå de nationella kunskapskraven för att kunna studera vidare på högskola och universitet om de vill, känner och tycker att det är deras livsväg framåt, säger Andreas Meimermondt.

Samtidigt vill han trycka på att det även finns annan eftergymnasial utbildning än universitetsutbildning.
– Vi tror mycket på yrkeshögskolor och yrkesrelaterad utbildning som mer direkt syftar till att skapa jobbmöjligheter och det har vi bland annat inom Vuxenutbildningen i Laholm.


Det är inget självändamål att alla gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, men alla ska ha fått förutsättningarna och verktygen för att ges möjligheten, menar Gudrun Pettersson och Andreas Meimermondt. Foto: Rickard Gustafsson


I Laholm har andelen som tagit gymnasieexamen legat stabilt över 80 procent. Under 2021 tog över 90 procent gymnasieexamen.
– Det är bra siffror som står sig i jämförelse med andra kommuner, men allt under 100 procent är ju elever som vi inte lyckats med, säger Andreas Meimermondt och betonar att siffrorna gäller för Osbecksgymnasiet.

Att stirra sig blind på statistik är inte heller av godo. Meimermondt anser att det är mindre relevant om siffran för de som läser vidare är 40, 50 eller 60 procent utan menar att det viktigaste är utrusta kommunens ungdomar med verktygen så att de själva kan göra sina livsval.

För en del handlar det om att gå på universitet och för andra handlar det om att så fort som möjligt komma ut i arbete. Valet måste dock vara upp till individen själv.
– Om den här statistiken förbättras för att kommunen försöker förbättra statistiken är det inget gott tecken. Men om den här statistiken förbättras för att fler ungdomar ser möjligheten till ett bra liv genom att studera är det ett positivt tecken, säger Andreas Meimermondt.

Statistiken visar dock, enligt Meimermondt, att det behövs ett långsiktigt arbete med samhället och samhällsstrukturen i en ort som Laholm för att skapa en kultur där man belyser vikten av utbildning och kunskap.
– Där behöver vi fundera på vad vi kan göra för att göra det mer attraktivt och mer självklart för vår befolkning att studera vidare. Sen vill jag betona att det inte är ett självändamål att alla går på universitet, utan det handlar om att skapa förutsättningar för att varje människa ska kunna nå sin potential, sin lycka, sin självförsörjning, sin framgång och det är där fokus måste ligga.
– Men vi kanske måste vara med och visa att alla kan gå vidare till högre studier om de vill och har den ambitionen, säger Gudrun Pettersson.