SKOLA 2022-04-21 KL. 15:07

Illavarslande trend – vandalismen ökar i kommunen

Av Rickard Gustafsson

Antalet polisanmälningar gällande skadegörelse på offentliga byggnader fördubblades under 2021 jämfört med året innan. Laholms kommuns kostnader för reparationer och sanering ökar.
– Bara första kvartalet i år har vi gjort ett 20-tal anmälningar, suckar driftchefen Anders Stam.

Illavarslande trend – vandalismen ökar i kommunen
Anders Stam, driftchef på Laholmshem och Kommunfastigheter, berättar för Laholms Tidning att utvecklingen går åt fel håll. Antalet polisanmälda skadegörelser har fördubblats och kostnaderna stiger. Foto: Arkivbild

Skadegörelsen på offentliga byggnader har ökat rejält senaste åren och trenden är illavarslande.

Det kommunala fastighetsbolaget Kommunfastigheter har sedan flera år polisanmält varje skadegörelse som inträffat på och vid offentliga byggnader. Anders Stam, driftchef på Laholmshem och Kommunfastigheter, berättar att utvecklingen pekar åt fel håll.
– 2020 var det ett 50-tal anmälningar och tittar man på 2021 var det runt 100. Trenden är att det ökar och bara första kvartalet i år har vi gjort cirka 20 polisanmälningar.

Kostnaderna för reparationer och sanering följer samma trend och det spelar ingen roll att bolagets fastigheter är fullt försäkrade.
Anders Stam berättar att självrisken är tre basbelopp, vilket betyder att skadegörelse under 145 000 kronor/per ärende får betalas av bolaget och i slutändan skattebetalarna.

2020 var bolagets kostnader 280 000 kronor och 2021 steg den till 360 000 kronor. Då är inte de två största händelserna medräknade – brandattentatet mot paviljongen vid Osbecksgymnasiet (2020) och den stora branden på Campus Laholm (2021).

Paviljongbranden kostade knappt 300 000 vilket betydde att bolaget och försäkringsbolaget delade på kostnaderna. Hur hög slutnotan blir för Campus-branden är oklart då fallet fortfarande är ett försäkringsärende.

Under årets första kvartal är de bokförda kostnaderna mer modesta, runt 40 000 kronor. Men den verkliga kostnaden lär vara minst det dubbla.
– Vi har ännu inte fått räkningen för en omfattande skadegörelse på Veingeskolan, säger Anders Stam.

Den absoluta majoriteten av skadegörelsen på kommunala byggnader är relaterad till skolor och förskolor. Skolgårdarna är populära tillhåll för ungdomar och Anders Stam berättar att den vanligaste skadegörelsen är fönsterkrossning och att det står för ungefär en tredjedel av kostnaderna.