SKOLA 2022-05-17 KL. 13:41

Hög frånvaro bland kommunens högstadieelever

Av Johan W Jönsson

Frånvaron bland eleverna på kommunens högstadieskolor är hög. Alla de tre högstadieskolorna ligger på en ”problematiskt hög frånvaro”. Det vill säga över 20 procent. Högst är frånvaron på Veingeskolan.

Hög frånvaro bland kommunens högstadieelever
Högst är frånvaron bland eleverna på högstadiet i Veinge. Foto: Johan W Jönsson

Den höga frånvaron på högstadieskolorna i Laholm var något som P4Halland var först med att ta upp. Under höstterminen 2021 var frånvaron på över 20 procent i både Laholm, Veinge och Våxtorp.

En frånvaro på över 20 procent räknas som ”problematiskt hög frånvaro” av kommunen. I Våxtorpsskolan låg frånvaron på 22 procent, på Lagaholmsskolan på 27 procent och på Veingeskolan på 32 procent.

Varför frånvaron varit så hög vet Laholms kommun inte än. Det är något som ska utredas. Men att det till delar hänger ihop med coronapandemin är ingen vild gissning med tanke på restriktioner och karantänsregler.

– Pandemin har haft stor effekt och är något alla vi i samhället blivit mycket påverkade av, kommenterar kommunens grundskolechef Erik Thor.

Vad ska ni göra för att minska frånvaron bland eleverna?

– Det vi behöver göra är att hos varje enskild elev som har hög frånvaro, identifiera de orsaker som gör att eleven är frånvarande, säger Thor.

– Därefter, utifrån vilka orsakerna är, sätta in de åtgärder som gör sig bäst lämpade, fortsätter grundskolechefen.


Grundskolechef Erik Thor. Foto: privat