SKOLA 2022-01-18 KL. 16:50

Halva personalstyrkan borta på Ahlaskolan

Av Johan W Jönsson

Även veckoinledningen av den andra skolveckan efter jullovet har klarats av utan att några skolor har behövt stängas eller att några klasser har behövt gå över till fjärrundervisning.

Halva personalstyrkan borta på Ahlaskolan
Skolchef Richard Mortenlind berättar att läget är fortsatt ansträngt på kommunens skolor men att någon stängning eller övergång till digital undervisning ännu inte behövts. Arkivbild

– Läget är fortfarande desamma. Men det kan vara så att vi i morgon kan behöva stänga en förskola. Eller behöva gå över till fjärr- eller distansundervisning på en skola. Så skört är det, säger Mortenlind.

På Ahlaskolan är till exempel hälften ur personalen borta och på en så liten skola är det ännu skörare än på en större.

– Med två medarbetare till borta är vi i ett distansundervisningsläge där. Vi kan bara hålla tummarna för att det håller. Mer kan vi inte göra. Det är troligt att det kommer att dippa över någonstans men än har det inte hänt.

Skolchefen kan inte ge någon samlad bild kring hur frånvaroläget ser ut bland eleverna. Men han konstaterar att det är högre än vad det normalt är.

– Vi ser inte anledningen till frånvaron utan bara att man är frånvarande som helhet. I så fall får vi gå in i vårt system och hämta ut de uppgifterna, säger han och fortsätter:

– Vi har istället fokus på att hantera det här skola för skola och vi lägger all kraft på det. Vi har plockat in de vikarier vi har men vi har inga reserver att tillgå. Vi använder allt vi har, säger Mortenlind.

Läs mer här:

Ansträngt läge på kommunens skolor