SKOLA 2022-06-19 KL. 08:02

Fasth vill se ett stort reformarbete kring skolan

Av Johan W Jönsson

Anita Fasth är vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Hon brinner för skolan och skolfrågor. Med LT pratar hon både om skollagen, ny högstadieskola och ett nytt campus. "Skolan är vår viktigaste resurs", säger hon.

Fasth vill se ett stort reformarbete kring skolan
Anita Fasth är förste vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Hon vill se ett stort reformarbete kring skolan. "Problemen på Lagaholmsskolan kan inte byggas bort", säger hon. Foto: Johan W Jönsson

Anita Fasth flyttade till Laholm för 25 år sedan. Hon kommer ursprungligen från Västergötland. I det civila har hon en bakgrund på tjänstemannasidan inom skolförvaltning, utbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Under den senaste mandatperioden har hon valts in som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden och under de två senaste åren har hon varit förste vice ordförande.

– Jag tycker att skolan är den viktigaste frågan för Laholms kommun och det tycker jag att den borde vara oavsett vilket parti man tillhör, säger Anita och fortsätter:

– Får våra barn en trygg skolgång med kunskap i fokus så får vi mindre bekymmer längre fram. Är det någonstans vi behöver satsa så är det på skolan. Inte minst måste barn med behov av stöd uppmärksammas tidigt och få de resurser de enligt lag har rätt till.

Fasth menar att skollagen begränsar mycket idag och att det är många som inte känner till det. En förändring i skollagen är en fråga som Anitas parti Moderaterna driver nationellt.

– Vi har fantastiska pedagoger och ledare. Men skolledarna behöver mer befogenheter för att kunna göra förändringar i stökiga klasser, säger Fasth och fortsätter:

– Det undras varför ledningen inte gör si eller så när det har skett något men det är väldigt begränsat vad man kan göra sett till vad många skolledare säkert skulle vilja göra.

– Samtidigt måste föräldrarna ta sitt ansvar. Föräldraansvaret ska inte överlåtas till skolan. Bara när det fallerar och barn far illa ska samhället finnas där och stötta upp.

Hon menar också att det behöver jobbas med det värdeskapande arbetet i skolan så att det gås i takt och att alla lärare jobbar systematiskt och har samma målbild.

Anita vill att
skolledarna gör bilden klar för politikerna och förklarar vilka utmaningar som finns. Hon anser att skolan måste stärkas inför budgetarbetet 2023.

– Behovet finns. Vi politiker måste bli mer pragmatiska och ha ett stort reformarbete kring skolan. Våga se att det finns ett mångfald av lösningar men att vi tar ett helhetsgrepp tillsammans.


Anita Fasth och Moderaterna vill ta fram ett förslag på vad det skulle kosta att bygga en gymnasieskola vid tågstationen. Foto: Johan W Jönsson


Vid nästa sammanträde för Barn- och ungdomsnämnden ska det fattas beslut kring en förstudie av en ny Lagaholmsskola på befintlig plats.

Anita och hennes parti skulle gärna se en ny gymnasieskola (med ungdomsbostäder) vid tågstationen samtidigt som Lagaholmsskolan flyttar in i gymnasieskolans nuvarande lokaler.

– Vi vill få fram ett förslag över vad det skulle kosta att iordningställa Campus till en välfungerande högstadieskola. En högstadieskola centralt i Laholm måste vi ha. Det är dock inte självklart att den ska förläggas till samma plats som idag.

Hon tror att det är viktigt att separera gymnasiekolan frånhögstadieskolan så att eleverna på de olika stadierna skiljs åt.

– Det är den bild som föräldrar ger. Att det finns både högstadie- och gymnasieelever som mår väl av att vara separerade. Vi måste våga lyssna på elever och föräldrar. En del i vår nämnd vill titta på Lagaholmsskolan, enbart.

Det tycker Anita är fel. Hon vill se en helhetslösning. Hon menar att Lagaholmsskolan har stora problem men att de funnits länge och att det inte går att bygga bort dem.

– Vi måste skilja på direkta åtgärder som måste prioriteras i nutid samtidigt som vi planerar för en högstadieskola som ska finnas för generationer av barn framåt.

– Vi har en fungerande elevhälsa idag som inte funnits på plats så länge. Skolinspektions rapport är skarp. Varför? Saknas det resurser eller är det systematik som behöver förändras?

Moderaterna vill
att gymnasiet framöver satsar på fler utbildningar som gagnar företagens kompetensbehov i kommunen samtidigt som skolan blir attraktiv för elever från andra orter.

Alla de tre högstadieskolorna i kommunen är gamla. Lagaholmsskolan är uttjänt. Veinge- och Våxtorpsskolan står på tur.

– Prognosen framåt säger att fram till 2040 är det i centrum och längs kusten det kommer finnas flest barn. Då kommer frågan om ett högstadium längs kusten upp.

Med tanke på Markarydsbanan menar Anita att det är givet att Veingeskolan är kvar. Våxtorps högstadieelever skulle kunna tillhöra ett upptagningsområde för kusten eller centrum.

– Prognosen är tydlig och då tycker jag att vi måste acceptera fakta. Våxtorpsskolan kan göras om till en jättefin skola upp till och med mellanstadiet.

Anita skulle önska att skolfrågorna diskuterades i ett bredare sammanhang och att politikerna, oavsett partitillhörighet, bedrev ett visionsarbete kring denna så viktiga och aktuella fråga. 

– Det blir nog en debatt kring detta mellan de olika partierna vid nästa nämndsammanträde. Jag hade önskat att vi haft den mycket tidigare. Beslut om var våra högstadieskolor ska finnas måste fattas i närtid.

– Även om en förstudie kring en ny skola inte är ett beslut så kostar den mycket. Vi måste tänka till så att vi tar det i rätt ordning och gör det som är bäst, avslutar Anita Fasth.